Klavírista Matyáš Novák zahraje Osudovou symfonii v online přenosu z Filharmonie Hradec Králové

19. květen 2020

Mladý, jednadvacetiletý talentovaný klavírista Matyáš Novák poprvé zahraje v online přenosu ze sálu Filharmonie Hradec Králové na nástroj Antonín Petrof.

Rodák z Hradce Králové a člen PETROF Art Family Matyáš Novák představí svoje bezesporu mimořádné nadání provedením Symfonie č. 5 c moll „Osudové" Ludwiga van Beethovena v technicky náročné, a mezi pianisty zcela ojediněle prováděné, klavírní transkripci Ference Liszta.

Čtěte také

Koncert uvede Filharmonie Hradec Králové v rámci cyklu Filharmonie otevřená online, který navazuje na předchozí sérii koncertů Varhany v karanténě v neděli 24. května v 17:00 hodin.

Celý hudební svět si letos připomíná 250. výročí od narození jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů a symfoniků v historii Ludwiga van Beethovena.

Matyáši, byla vám právě tato významná událost inspirací k nastudování tak náročné Lisztovy klavírní transkripce Beethovenovy Osudové symfonie?

„V roce 2020 se měla po celém světě konat řada akcí připomínajících toto výročí. Dokonce i mezinárodní soutěž Ference Liszta v Utrechtu, kam jsem byl vybrán jako jeden ze 14 semifinalistů, měla poprvé ve své historii zahrnovat nejen Lisztovu, ale i Beethovenovu tvorbu. Ve třetím semifinálovém kole si potom mohli účastníci zvolit jednu z devíti Lisztových transkripcí Beethovenových symfonií. Osudovou jsem tedy nastudoval primárně pro soutěž v Utrechtu. Ta se měla konat v březnu, avšak z důvodu pandemie byla přeložena nejprve na červenec a nyní na listopad."

Matyáš Novák hraje na klavír Antonín Petrof v sále Filharmonie Hradec Králové

Beethovenovu Osudovou symfonii zná celý svět

Lisztova klavírní transkripce je pro svoji technickou náročnost dílem zřídkakdy prováděným. Inspiroval jste se při studiu této kompozice nějakou z významných symfonických nahrávek?

„Nastudovat transkripci tak zásadního orchestrálního díla pro mě byla obrovská výzva. Jsem přesvědčen, že k podobným skladbám je třeba přistoupit naprosto odlišným způsobem než ke kompozicím primárně určeným pro klavír. Interpret musí stále „slyšet" orchestr, rozlišovat jednotlivé nástrojové party, ale přitom vnímat celek. Klavírista musí v interpretaci postupovat jako dirigent. Takže ano, poslouchal jsem orchestrální nahrávky. Blízké mi je provedení Vídeňských filharmoniků s Herbertem von Karajanem."

V jednom ze záznamů České televize jako malý chlapec slibujete, že právě dirigentem Vídeňských filharmoniků se stanete. Zcela nepochybně proto máte všechny předpoklady. Jste mimořádně a všestranně nadaný, vynikáte geniální pamětí. Ačkoli slavíte úspěchy jako klavírista, platí stále váš sen, že byste se třeba právě v případě Beetovenovy Osudové jednou rád ujal dirigentské taktovky?

„Je pravda, že jako malý jsem chtěl být dirigentem. Této myšlenky jsem se dosud úplně nevzdal, ale momentálně si vystačím s tím, že si vytvářím orchestr na klavíru. Takové skladby jako Lisztova transkripce Beethovenovy Osudové k tomu poskytují spoustu prostoru."

Matyáš Novák hraje na klavír Antonín Petrof v sále Filharmonie Hradec Králové

Následky současné celosvětové krize související s pandemií koronaviru se dotýkají ekonomiky a veškerého lidského bytí v celosvětovém měřítku. Kulturní a společenské akce se v době, kdy byl v naší zemi vyhlášen stav nouze, nesměly konat vůbec, nyní jsou pořadatelé vystaveni řadě omezení. Jak se vyrovnáváte s touto situací jako sólový klavírista?

„Je to zcela nová situace, která má několik rovin. Pro hudebníky je hraní způsob obživy. Takže pokud se všechny plánované akce zruší, přicházejí o zdroj svých příjmů. Ale to není jediný problém.

Čtěte také

Řada interpretů například dlouho studuje nějaký repertoár pro konkrétní příležitost a v případě, že se akce neuskuteční, přichází jejich práce vniveč. Některé projekty jsou totiž tak speciální, že se může stát, že už nastudované dílo nebude možné realizovat."

„A v neposlední řadě, a to je pro mě osobně asi nejhorší, my interpreti nemáme kontakt s publikem. Mám na mysli přímý kontakt. Žádná moderní technologie zatím nedokáže nahradit atmosféru živého koncertu. Publikum je pro interpreta partnerem a inspirací. Energie, kterou si obě strany vzájemně předávají, je nepřenositelná. A to nemluvím o momentech, kdy si podáváme ruce nebo objímáme někoho, koho jsme dlouho neviděli. Schází nám zkrátka sociální kontakt, za normálních okolností naprosto běžný."

MATYÁŠ NOVÁK: OSUDOVÁ SYMFONIE NA KLAVÍR ANTONÍN PETROF
Poprvé v rámci cyklu FILHARMONIE OTEVŘENÁ ONLINE
Premiéra 24. května 2020 v 17:00 hodin

K zhlédnutí na kanálech YouTube Filharmonie Hradec Králové a Matyáše Nováka.
Na facebookových stránkách Filharmonie Hradec Králové, Matyáš Novák Pianist, KINSKÝ Art Media, Petrof Pianos, PETROF Gallery, International Franz Liszt Piano Competition.

Účinkuje: Matyáš Novák - klavír
Program: L. van Beethoven / F. Liszt: Symfonie c moll č. 5 "Osudová", S. 464
1. Allegro con brio 2. Andante con moto 3. Scherzo. Allegro 4. Allegro

Vzhledem k okolnostem proběhne vaše provedení Beethovenovy 5. symfonie online a je součástí cyklu: Filharmonie otevřená online. Filharmonie Hradec Králové jím navazuje na cyklus koncertů Varhany v karanténě. Uvedl jste, že umělce k výkonu motivují posluchači, naplněná hlediště. Jaký je to pocit koncertovat pro prázdný sál? Je vůbec možné podat i bez posluchačů maximální výkon?

„Po zavedení mimořádných opatření se koncertní činnost přesunula do online prostoru a je obdivuhodné, jak rychle dokázaly různé instituce a subjekty na celou situaci zareagovat. Filharmonie Hradec Králové svým přístupem dokázala nejen to, že je moderní institucí, ale hlavně to, že jí záleží na posluchačích. Není vůbec jednoduché v tak krátkém čase vše přizpůsobit vzniklým podmínkám a vytvořit v podstatě novou koncertní řadu. Hrát v prázdném sále je pro umělce těžké, přesto musí podat špičkový výkon právě kvůli posluchačům. Ti sice nesedí v sále, ale sledují přenos online. V případě tohoto konkrétního přenosu je pro mě velkou motivací dokonalá hudba a úžasný nástroj, klavír Antonín Petrof."

Do jaké míry výkon pianisty ovlivní právě kvalitní nástroj?

Klavírista Matyáš Novák

„Kvalitní nástroj je pro celkové vyznění díla naprosto zásadní. V tomto ohledu jsou klavíristé v jiné situaci než ostatní instrumentalisté, neboť hrají pokaždé na jiný nástroj. Může to být samozřejmě nevýhoda, protože ne všechny nástroje jsou v ideálním stavu. Na druhou stranu je velmi vzrušující poznávat s novými místy i nová křídla. Klavíry jakožto nástroje jsou mou velkou vášní a jsem moc rád, že jsem se narodil a žiji ve městě, které je s výrobou klavírů tak úzce spojené. S firmou PETROF mě pojí nejen láska ke krásným nástrojům, ale i osobní přátelství. Hrát Osudovou symfonii na nádherného Antonína, navíc v oblíbeném sále, je radost."

Co byste popřál Ludwigu van Beethovenovi k jeho jubileu?

„V rovině pracovní bych mu popřál, aby měl k dispozici klavír dnešního typu. V Beethovenových časech byly klavíry z dnešního pohledu velmi nedokonalé. Měly jiné konstrukční parametry, což se odráželo ve zvukových možnostech těchto nástrojů. Beethovenova klavírní tvorba je rozsáhlá a kdyby měl k dispozici dnešní klavíry, určitě by ho to potěšilo a inspirovalo. V rovině osobní bych mu popřál více štěstí v soukromém životě, ať už jde o zdraví nebo rodinné zázemí."

Jak vy osobně oslavíte Beethovenovo výročí?

„V tomto roce jsem nově nastudoval několik Beethovenových sonát, jeho 1. a 5. klavírní koncert a variace pro klavír. V úpravě Ference Liszta potom kromě Osudové symfonie také Beethovenovu skladbu Athénské zříceniny a Beethovenovy duchovní písně. Uvidíme, co z toho se podaří veřejně provést. Za velké štěstí, které s Beethovenem vlastně také nepřímo souvisí, považuji fakt, že mě od ledna letošního roku zastupuje agentura KINSKÝ Art Media, a Kinští, jak známo, byli velkými podporovateli právě Beethovena. Laťka je tedy nastavena hodně vysoko."

autor: baj | zdroj: KINSKÝ ART MEDIA
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.