Keltský hrob ženy z období laténu ve Sběři u Vysokého Veselí na Jičínsku můžete zkoumat na 3D modelu

22. květen 2020

Archeologové z Regionálního muzea v Jičíně  odkryli při zemních pracech na Vysokoveselsku keltský kosterní hrob z období laténu - tedy z mladší doby bronzové - ze 4. a 3. století před naším letopočtem.

Kostru keltské ženy teď zkoumá antropolog, nalezené bronzové předměty jsou v péči konzervátora.

Čtěte také

Jičínských archeologů Radka Nováka a Dominiky Schmidtové, kteří byli u záchranného terénního výzkumu, se na podrobnosti zeptala redaktorka Vlaďka Wildová.

Jedná se o typický pohřeb spadající do mladší doby železné, tedy období historických Keltů.

V období 4. a 3. století př. n. l. byl typickým pohřebním ritem kostrový pohřeb. Nebožtík byl uložen do hrobové jámy na zádech s horními končetinami podél těla, případně v klíně.

Velmi charakteristické je také jejich uložení dle světových stran, jejich hlava téměř vždy směřuje na sever, výjimečně severozápad nebo severovýchod.

Dle uložených šperků můžeme říci, že jejich majitelka byla pohřbena někdy v polovině 4. století před n. l.

Více se dozvíte v prezentaci RMaG Jičín
Dostanete se do virtuálního prostředí, ve kterém můžete zkoumat 3D model keltského hrobu ze Sběře (autorem je Marek Pacák). Jde o fázi záchranného terénního výzkumu, kdy je odebrána výplň hrobové jámy a in – situ (tzn. v místě původního uložení/nálezu) zůstává pouze kostra nebožtíka s milodary. V interaktivní prezentaci s modelem můžete pohybovat, změřit ho, anebo můžete zapnout doprovodné komentáře k jednotlivým zajímavostem, jako jsou bronzové šperky, nálezová situace či stav zachování kostry.

Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.