„Junáci vzhůru, volá den“ aneb novopacký skauting slaví 100. narozeniny velkolepou výstavou

10. únor 2019 10:40

Centrem novopackého skautingu se v těchto dnech stal Suchardův dům v Nové Pace. Do 19. února tam pokračuje výstava ke stoletému výročí založení místní skautské organizace Sopka.    Mapuje historický vývoj i osobnosti, které z podkrkonošského městečka pocházejí, součástí je i tábornický hravý koutek nebo promítání fotek a videí.  

Rok založení novopacké organizace vyplývá ze zápisů Václava Hynka, který v roce 1920 zaznamenal začátky skautského dění ve městě. Po poválečných vedoucích Františku Hančilovi, Miroslavu Pitrovi a Olze Vaisové, když byl skaut opět obnoven po protektorátním zákazu, se řízení střediska ujali bratři Mádlové.

Skauti mají zážitky, které je učí odpovědnosti a samostatnosti. Vzniká kamarádství na celý život

Skauti z Hradce Králové při svém setkání - skautské dny

Přijďte si připomenout, jaké to bylo za totality. Čeká nás hradecká premiéra filmu Skauti bez lilie, doplněná o vzpomínky a živou debatu s Jirkou Koblížkem, vedoucím jednoho ze dvou skautských oddílů, které nepřerušily ani za časů totality svou činnost, a Joskou Novotným, člověkem, který byl jen ve špatnou dobu na špatném místě. 

„Po válce jsme se nejdřív scházeli v bývalých dřevěných ubytovnách používaných za války, za tři měsíce vyrostla díky skautským brigádám ve Zlámaninách chatová osada Sopka. Chatky jsme přivezli z Borovničky," rekapituluje pamětník Jiří Hylmar.

Osada byla vzdálená od centra, proto si skauti postavili klubovnu ve městě.

„Tuto poválečnou epochu ale zakončilo zrušení organizace, zabavení klubovny a její předání do majetku ČSM," dodává Jiří Hylmar.


Skauti se ovšem scházeli dál a tak někteří z nich skončili v komunistických lágrech, ve věznicích, ale i v exilu.

Kalendář akcí novopackých skautů na rok 2019

Packý skauting prý ale nikdy nebyl úplně přerušený, proto mohl být v roce 1968 zásluhou skautů odsouzených v padesátých letech, kteří se před Pražským jarem vrátili, opět probuzený k životu.

K obnovitelům skautské tradice patřil právě Jiří Hylmar, dále pak Radek Pavlovec, Jan Kazda, Jan Karlas a Jirka Materna, kteří se už v roce 1970 dočkali nového zákazu Junáka. Tehdejší úředníci ale zapomněli převést klubovnu v katastru na Dětský dům, který v budově sídlil, a tak skauti v roce 1990 přišli do svého.

Činovníka novopacké skautské organizace Jindřicha Beneše (Béňu) vyrušila při instalaci výstavy v Suchardově domě v Nové Pace redaktorka Vlaďka Wildová:

Podle Jindřicha Beneše přispívá skauting k rozvoji osobnosti všemi směry, není jen zaměřený na sport. Ze skautingu vycházejí i lidé humanitně, výtvarně či přírodovědně zaměření.

Kdo je jednou skaut, je jím celý život. Hranice profesí Ladislava Stuchlíka vede bělohradským parkem

Hranice mezi profesemi Ladislava Stuchlíka vede bělohradským parkem

Ladislav Stuchlík je šéfem Městského kulturního střediska v Lázních Bělohradě, fotografem, šéfem Bělohradských listů i skautem. Jeho dosavadní životaběh zahrnuje několik důležitých záchytných bodů. Ke stěžejním patří rodina a nejbližší, pak skauting, určitě však Podkrkonoší s městysem Pecka, s Lázněmi Bělohrad, s legendárním parkem Bažantnice, bělohradský zámek a zámecký park, který se pro Ladislava Stuchlíka dokonce stal osudovým životním místem.

Skauting je zajímavý i tím, že spojuje jak mladé, tak dospělé, informace se prolínají. Podstatná je pestrost. Potěšující je, že zájemců z řad nejmladší generace v posledních letech přibývá.

K obzvlášť vzácným exponátům na novopacké výstavě patří podle Béni nejvyšší skautská vyznamenání nebo za činnost po padesátých letech, kdy byli roveři vězněni za to, že vyvíjeli skautskou činnost, i když nesměli. Za to, že se snažili o obnovu střediska, dostávali později různá ocenění.

S přípravou výstavy ke století novopackého skautingu pomáhal i old skaut Petr Kazda (Hejkal), který ještě donedávna působil ve Francouzské cizinecké legii:

Petr Kazda je skautem už od šesti let a devadesát procent kamarádů jsou prý ti, se kterými se ve skautu v dětství setkal. A proč ho skauting baví?

„Tím, že jste skautem odmala, tak jste pořád v přírodě, v příjemném kolektivu, pořád se něco děje. A jak tady Béňa mluvil o rozvoji osobnosti, nemůžu než souhlasit. Nemám potřebu hledat někde dál. Tady žiju, tady mám kamarády, tady chci zůstat..."

Spustit audio

Související