Jak třídí lidé ve Vrchlabí odpad? Změnila se situace poté, co město prodloužilo intervaly svozu?

18. prosinec 2023 10:03

Vrchlabská radnice prodloužila intervaly svozu komunálního odpadu. Technické služby teď vyváží popelnice pouze jednou za dva týdny. Město tím chce snížit náklady a také přimět obyvatele k většímu třídění. Daří se plnit tento záměr? To zjišťovala Kateřina Kohoutová.

Čtěte také

Jde o to, že na radnici si někteří lidé stěžují na přeplněné popelnice, nebo že se odpadky válí kolem nich. Jedná se především o lokality na sídlištích. Ředitel technických služeb Jiří Prokopec si pozval odborníky z Institutu cirkulární ekonomiky a společně vytipovali dvě místa, ze kterých potom komunální odpad převezli do areálu technických služeb.

Tam obsahy popelnic vysypali a vše pečlivě vytřídili. A opravdu velkým překvapením bylo množství zbytků jídel a potravin, které byly uvnitř. Zabalené sýry, klobásy, celé kusy masa a ovoce. Součástí bylo i množství bioodpadu, jako slupek ze zeleniny a ovoce. Je ale pravdou, že odpad obsahoval méně papíru a plastů.

Čtěte také

Už na tento rozbor vedení města nějak reagovalo?
Místostarosta Vrchlabí Alfréd Plašil z Volby pro město byl překvapený, co komunální odpad obsahoval. Podle něj se ukazuje, že komodity jako plast a papír, lidé třídí dobře. Ale zbytek už bohužel nikoliv. A protože takového odpadu je stále hodně, tak jej hází lidé do popelnic. A ty jsou tím pádem také dříve plné, než když se sváželo jednou za týden.

Jaké chce radnice po tomto rozboru dál postupovat?
Bylo mi řečeno, že vrátit se zpět k týdennímu svozu radnice neplánuje. Posílí svoz odpadu pouze v době Vánoc, jako se to děje každoročně. Cílem je podle místostarosty stále apelovat na obyvatele města, aby opravdu důsledně odpad třídili, a to nejen plast a papír.

Čtěte také

Město hodlá výsledky této analýzy zveřejnit, aby občané viděli, jaký je důsledek třídění některých z nich. A problém je také v tom, že na některých místech odpad vyhazují lidé, kteří tam nebydlí. A tím se také popelnice brzy naplní. Mohou to být turisté nebo obyvatelé sousedních domů.

Radnice chce proto zvýšit počet míst, která budou sledována kamerami. A na některých problematických lokalitách budou kontejnery dokonce opatřeny zámky nebo přístupovými kódy a přístup do nich budou mít pouze majitelé nebo nájemníci nemovitostí, aby byl přehled, kdo a jaké odpadky vyhazuje.

Spustit audio

Související