Jak postupovat při reklamaci dovolené? Jednejte bezodkladně. Foťte, točte a shánějte svědky

25. červen 2019

Poslechněte si tipy, co je vhodné podchytit, když se chystáte na dovolenou, na co myslet u cestovního pojištění, na co se může hodit pojištění právní ochrany. JUDr. Barbora Pospíšilová z Pojišťovny právní ochrany D.A.S. v naší radioporadně. Podrobně se můžete dočíst, jak postupovat při reklamaci dovolené.
 

Jak dovolenou správně reklamovat?

V loňském roce prošel obrovskou změnou občanský zákoník v části upravující zájezd. Nová pravidla zásadně mění rychlost podání reklamace. Nově je nutné každou vadu reklamovat BEZODKLADNĚ.

Je dovolená na míru levnější než klasický zájezd? Jak předejít nepříjemnostem na cestách?

Co znamená dovolená na míru? (ilustrační foto)

Dnes už lidi nemusí cestovat na dovolenou jen s pomocí klasických cestovních kanceláří, kde je program pevně naplánovaný. Existuje také možnost vymyslet dovolenou na míru, dle přání klientů. Linda Olivová z Travel Kitchen je hostem v naší radioporadně. 

„Jedna z nejpodstatnějších změn se týká toho, ze již neplatí, že je možné prvotně reklamovat vady zájezdu až do jednoho měsíce po jeho skončení," vysvětluje JUDr. Barbora Pospíšilová z pojišťovny právní ochrany DAS.

Pozdní reklamace (např. až po návratu z dovolené) vás tak může připravit o peníze. Podat písemnou reklamaci s nárokem na slevu sice můžete až po návratu z dovolené. Právo na slevu se promlčí nejdříve za dva roky. Nicméně právo na slevu z ceny zájezdu vám vznikne pouze tehdy, pokud jste vadu vytkli bez zbytečného odkladu u kontaktní osoby uvedené v potvrzení o zájezdu či ve smlouvě (většinou se jedná o delegáta zájezdu).

Je zapotřebí umožnit cestovní kanceláři vyřešit problém v přiměřené lhůtě již v průběhu dovolené.

Cestovka se musí vyjádřit do 30 dní

Předali jste cestovní kanceláří reklamaci? Pak se k ní musí vyjádřit do třiceti dnů. Pokud nebudete stanoviskem souhlasit, můžete se domáhat svého práva skrze občanské soudní řízení.

Otec dcera pláž moře koupání

Kromě toho se můžete před zahájením soudního řízení obrátit ještě na Českou obchodní inspekci s žádostí o řešení sporu mimosoudně. V tomto směru se vyplatí mít uzavřené pojištění právní ochrany, jež vám s uplatněním vašich nároků může pomoci, a to včetně úhrady nákladů advokáta, soudních poplatků, znaleckých posudků atd.

Jak oznámit vadu a získat peníze?

Chybí v hotelu slíbený bazén, výhled na moře nebo se vyskytly jiné vady? Tak:
Kontaktujte delegáta, cestovku nebo zprostředkovatele prodeje zájezdu - upozorněte je, že situace je odlišná od uzavřené smlouvy, a požadujte okamžitou nápravu.

Blanka Malá a JUDr. Barbora Pospíšilová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Pokud se k ní delegát nebo cestovka nemají, požádejte o vystavení písemného dokladu o uplatněné reklamaci.

Trvejte na náhradním řešení - při závažných vadách zájezdu by vám mělo být nabídnuto vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě.

Určete lhůtu - ke zjednání nápravy určete lhůtu. Nečinnost cestovní kanceláře či delegáta vás pak opravňuje si potřebná opatření zařídit sami a vzniklé náklady předložit cestovní kanceláři k úhradě.

Cestovní pojištění zpravidla nabízí tyto složky:
zdravotní pojištění
úrazové pojištění
pojištění zavazadel
pojištění odpovědnosti

Chtějte slevu - v situacích, kdy není možné vadu odstranit nebo už na to není čas, například chybějící slibovaný bazén nebo nižší komfort při zpáteční cestě na letiště, máte právo na finanční kompenzaci. Řídit se můžete tzv. frankfurtskou tabulkou slev.

Toulejte se světem levně a bez turistických kanceláří. Tipy a zážitky zkušené cestovatelky!

Rady a tipy pro cestování bez turistických kanceláří (ilustrační foto)

Cestovatelka Hana Machalová v naší radioporadně na téma: cestujeme po vlastní ose aneb do světa bez cestovní kanceláře. Rady a tipy od zkušené cestovatelky!

Podle ní by například u chybějícího bazénu bylo možné požadovat slevu 10 až 20 % a u nižší třídy dopravního prostředku až 15 % z ceny zájezdu.

Pomozte si sami - nikdo neřeší vaši reklamaci? Pak máte právo vadu odstranit sami (např. se přestěhovat do jiného hotelu, při nepoživatelném jídle chodit jíst do restaurace apod.) a požadovat náhradu nezbytných nákladů.

Ukončete pobyt - pokud se jedná o vadu podstatnou (třeba objednaný hotel s nadstandardním sportovním areálem se teprve buduje) a navrhované náhradní řešení není srovnatelné s tím, co bylo sjednáno ve smlouvě, navrhovaná sleva není přiměřená nebo není nedostatek odstraněn včas, můžete pokračování zájezdu odmítnout, od smlouvy odstoupit a nechat se dopravit zpátky do místa odjezdu.

Foťte, točte a shánějte svědky

Vždy je důležité mít všechny vady co nejlépe zdokumentovány, např. Fotografiemi či videem.
Dobré je zajistit si svědky, třeba ostatní účastníky zájezdu, a vzít si na ně kontakt pro případnou pozdější potřebu po návratu domů.

JUDr. Barbora Pospíšilová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Vhodné je také vyžádat si např. potvrzení z recepce hotelu, že váš pokoj nemá výhled na moře, uschování účtů o zaplacení ně čeho, co mělo být v ceně zájezdu, např. wellness služby, hlídání dětí.

Při případném soudním řízení bude důkazní břemeno co do prokázání existence vady a jejího bezodkladného vytknutí ležet na vaší straně.

Nezpomeňte na podpis

Vytknutí vady je nutné provést tak, abyste jej i později mohli doložit - např. dokument o oznámených vadách si nechte s uvedením data podepsat delegátem cestovní kanceláře v místě zájezdu.

Celou radioporadnu s JUDr. Barborou Pospíšilovou si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související