Jak postupovat při pracovním úrazu? Kdo je zodpovědný a na co má poškozený nárok. Poradíme vám

11. srpen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pracovní úraz (ilustrační foto)

Každým rokem je úřadům nahlášeno 45 - 50 tisíc pracovních úrazů, z toho přes sto bývá smrtelných. Průměrná délka pracovní neschopnosti je 8 týdnů. Nejvíc  úrazů se stává v podzimních měsících, přičemž častěji se pracovníci zraní na začátku pracovního týdne v dopoledních hodinách. 

JUDr. Jaromír Zrutský v naší radioporadně na téma: pracovní úrazy.

JUDr. Jaromír Zrutský ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Za nejrizikovější se považuje práce v průmyslu a výrobě. Ať už se jedná o pracovní úraz na stavbě nebo o zranění v kanceláři, vždy by měl být někdo zodpovědný.

Čtěte také

Jestliže odpovědnost padá na zaměstnavatele, je povinen zaměstnanci uhradit veškerou vzniklou škodu.

Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli, krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů.

Úraz je pracovním úrazem tehdy, jestliže se stal při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Zákoníkem práce je pak stanovena odpovědnost zaměstnavatele za újmu, která pracovním úrazem vznikla.

Kdo je odpovědný za pracovní úraz?

Za většinu pracovních úrazů je odpovědný zaměstnavatel.

Své povinnosti k náhradě škody se může zprostit pouze v případě:

Když zaměstnanec porušil zákazy nebo pokyny, které měly vést k zajištění bezpečnosti, i když byl s nimi předem důkladně seznámen a jejichž dodržování bylo zaměstnavatelem kontrolováno.
Když byl pracovní úraz způsoben kvůli opilosti zaměstnance, případně požitím jiných drog.

Zaměstnavatel musí pochybení na straně zaměstnance prokázat, pokud tak neučiní, odpovědným je stále on.

Odškodnění za pracovní úraz

V případě pracovního úrazu má zraněný zaměstnanec právo na odpovídající odškodnění.

Dle závažnosti a typu úrazu má poškozený nárok na:

bolestné,
náhradu za ztížení společenského uplatnění,
náhradu ztráty na výdělku,
náhradu účelně vynaložených nákladů,
a věcnou škodu

Jak postupovat při pracovním úrazu?

1. Zdokumentovat veškeré okolnosti vzniku úrazu, ideálně fotografiemi či zajištěním svědků (jako svědci mohou posloužit i pracovníci záchranné služby, kteří zraněnému na místě pomáhali).

Čtěte také

2. Trvat na zaprotokolování úrazu, tzn. pohlídat si, aby byl sepsán záznam o pracovním úrazu podepsaný zaměstnavatelem.

3. Zajistit posudek ošetřujícího lékaře s bodovým hodnocením úrazu.

4. S doložením všech dokumentů (bodové hodnocení, účtenky, lékařské zprávy apod.) požádat zaměstnavatele o vyplacení odškodnění (zaměstnavatel je ze zákona povinen být pro případ úrazu svého zaměstnance pojištěn).

5. Jestliže zaměstnavatel nárok zaměstnance neuznává je potřeba obrátit se na právníka, případně na soud.

Jana Kudyvejsová a JUDr. Jaromír Zrutský ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu s JUDr. Jaromírem Zrutským si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související