Ivana Desenská ví vše o starobních a invalidních důchodech. Rozhlasová poradna je tu pro vás

Ivana Desenská ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové
Ivana Desenská ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Ivana Desenská z České správy sociálního zabezpečení v naší radioporadně na téma: starobní a invalidní důchody. Pobíráte invalidní důchod a bojíte se, že kvůli němu budete mít nízký ten starobní? Jak to vlastně funguje? Získáte na něj vůbec nárok?

Ivana Desenská pro vás odkryla nejčastější mýty týkající se vdovských a vdoveckých důchodů

Ivana Desenská ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Ivana Desenská z České správy sociálního zabezpečení v naší radioporadně na téma: pozůstalostní důchody.

Podle statistiky z roku 2017 je v ČR necelý půlmilión invalidních důchodců, z toho je pak více než jedna čtvrtina lidí mladší 44 let. Dlouhodobá nemoc nebo úraz si zkrátka nevybírají. Jakou invaliditu nám lékař posudkové služby může přiznat? A jak je to se sociálním pojištěním?

Na odchod do starobní penze má nárok každý, kdo splnil stanovenou dobu pojištění a dosáhl patřičného věku. Invalidní důchodce pak z tohoto postupu nelze vyjmout. Důležité je ale zmínit, že dosažením 65 let dojde k transformaci vypláceného invalidního důchodu ve starobní.

Ivana Desenská ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s Blankou Malou

Podmínkou nároku na starobní důchod je získání potřebné doby pojištění a dosažení stanoveného věku (tj. důchodového věku, popř. věku od něho odvozeného nebo věku 65 let).

Od 1. 1. 2010 došlo k některým změnám zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Nově byl stanoven důchodový věk a potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod a ke změnám došlo i při stanovení výše tohoto důchodu. Ke zvyšování důchodového věku došlo dále s účinností od 30. 9. 2011.

Čtěte takéČeská správa sociálního zabezpečení

Nově byl stanoven důchodový věk pro nárok na starobní důchod od 1. 1. 2018, nejvyšší důchodový věk činí 65 let.

Celou radioporadnu s Ivanou Desenskou si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

Spustit audio

Související