Hořice mají novou vstupní bránu do Podkrkonoší. Otevírá se lávka přes komunikaci I/35

18. říjen 2018 08:51

Ve čtvrtek 18. října 2018 bude v 16 hodin slavnostně otevřena nově postavená lávka přes komunikaci I/35 v Hořicích. Lávka umožňuje pěším a cyklistům po desítkách let bezpečné překonání frekventované komunikace I. třídy, která rozděluje centrální část města Hořice se západním intravilánem města a přilehlými obcemi. 

Slavnostního otevření se zúčastní představitelé vedení města, vedení kraje, členové osadního výboru Libonice, zástupci dotčených obcí, projektanti, zástupci dodavatele stavby, zaměstnanci úřadu podílející se na realizaci projektu a další.

Hořice chtějí být Mekkou motocyklového sportu. Vznikne muzeum závodů na přírodních okruzích?

Hořice jsou po celé Evropě proslavené závodem 300 zatáček Gustava Havla

Zastupitelé v Hořicích odsouhlasili vznik muzea Road Racingu neboli závodů motocyklů na přírodních okruzích. Město už pracuje na projektu, má jasnou představu o tom, jak bude muzeum vypadat, ale zatím ještě neví, kde na něj vezme peníze ani kdy ho otevře.

Zajímavý architektonický návrh vytvořil již v roce 2015 Ing. arch. Josef Smola. V roce 2016 došlo ke zpracování projektové dokumentace stavby. V následujícím roce pak proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Samotná stavba pak započala 5. března 2018.

Velmi pozitivním aspektem celého projektu je skutečnost, že se městu Hořice podařilo pokrýt téměř celé náklady na realizaci lávky z dotačních prostředků. Náklady na stavbu jsou vyčísleny na zhruba 9 milionů korun.

Více než polovinu této částky (5 mil. Kč) tvoří dotace získaná z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Podchlumí. Tato dotace byla definitivně přidělena přijetím právního aktu 5. srpna 2018.

Nově postavená lávka přes komunikaci I/35 v Hořicích

Druhou část tvoří dotace, kterou město Hořice získalo od Královéhradeckého kraje z programu rozvoje a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras Královéhradeckého kraje. Tato dotace byla přidělena již v říjnu roku 2017 ve výši necelé 4 miliony korun. Pokrývá tedy zbylé investiční výdaje.

Město Hořice tak financuje lávku z vlastních zdrojů zcela minoritním podílem, jde především o některé doprovodné projektové aktivity.

Nová lávka tak představuje hned trojí úspěch pro město Hořice. Jednak po dlouhých letech vyřeší bezpečnost při překonávání frekventované komunikace I/35 pro chodce a cyklisty, finančně zatíží rozpočet města zcela minimálně a nakonec představuje i architektonicky zajímavou novou dominantu města, které už se začalo přezdívat „vstupní brána do Podkrkonoší".

autor: Milan Baják | zdroj: Stavební Skupina EUROVIA CS
Spustit audio

Související