Havarijní kácení ve vrchlabském zámeckém parku. Stav dvou mohutných stromů ohrožoval okolí

20. prosinec 2017 13:32

Správa Krkonošského národního parku byla nucena provést havarijní kácení dvou stromů - buku lesního a javoru klenu - rostoucích u budovy Správy KRNAP v zámeckém parku ve Vrchlabí.

V minulých dnech specialisté prozkoumali rizikové stromy, provedli tahovou zkoušku a měření akustickým tomografem a výsledky ukázaly, že stromy jsou nestabilní a nebezpečné.

První kácený strom - solitérní 22 metrů vysoký javor klen - vykazoval v tahové zkoušce sníženou stabilitu. To je jednoznačně způsobeno poškozením kmene hnilobou a přítomností otevřené dutiny. Zásadní je však poškození kořenového systému. V důsledku toho hrozilo nebezpečí vývratu stromu.

Téměř 29 metrů vysoký buk lesní má sníženou mechanickou stabilitu jak kmene, tak kořenového systému. U kořenového systému je snížení kritické. Příčinou je napadení dřevní houbou vějířovcem obrovským. Hodnoty bezpečnostního faktoru jsou relativně nízké jak pro vývrat, tak pro zlom kmene.

Pokácené dřevo
autoři: Radek Drahný , baj
Spustit audio

Související