Hasiči musí jít i tam, odkud by jiní nejraději utekli. Ve výšce ale uděláte chybu jen jednou

20. duben 2018

Před osmnácti lety stáli u vzniku učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí na Náchodsku horolezci. Nyní tam vzniká unikátní lezecký polygon za 54 milionů korun, který nemá podle ředitele náchodských hasičů Davida Pouče v České republice obdobu. Školit se na něm budou i policisté, záchranáři a dobrovolní hasiči.

David Pouč vystudoval na Vysoké škole báňské obor technika požární ochrany. Protože se věnoval horolezectví, dostal nabídku působit jako lektor ve vznikajícím učilišti požární ochrany ve Velkém Poříčí, od roku 2007 ho vedl. A roku 2013 převzal územní odbor HZS Náchod.

Na starosti má centrální stanici ve Velkém Poříčí a stanice v Jaroměři a Broumově, v nichž se střídá ve směnách asi 90 hasičů.

S Davidem Poučem, ředitelem územního odboru Náchod hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, si budeme povídat nejen o práci náchodských hasičů, ale také o novém polygonu, který právě roste ve Velkém Poříčí. Základní kámen polygonu už byl položen?
Základní kámen už byl položen. Dnes, kdo projíždí Velkým Poříčím, tak uvidí stavbu ve velkém proudu. Myslím si, že zhotovitelská firma se toho ujala velice dobře a termín dokončení stavby, který je stanoven na začátek příštího roku, dodrží. Stavba je to svým způsobem technicky náročná. Já jim budu držet palce, aby vše proběhlo v pořádku.

David Pouč ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Jak to bude vypadat, až bude hotovo? Bude to výcvikové centrum, které u nás nemá obdobu. Bude to tedy něco výjimečného.
Myslím si, že můžeme být i malinko smělejší. Takový polygon asi nemá obdobu ve střední Evropě. Protože nejbližší inspiraci jsme našli až ve Francii. Ale tam polygon slouží pro komerční účely. My jsme výjimeční tím, že stavíme polygon, který je určený pouze bezpečnostním složkám. To znamená hasičskému záchrannému sboru a dalším složkám, které se připravují na nějaké činnosti, které souvisí se zajišťováním bezpečnosti občanů. Tím je ten polygon výjimečný.

Pojďme se podívat do té Francie, kde jste se nechali inspirovat. Kdy jste tam byli?
Byl to tuším rok 2012. Byla to taková první vlaštovka, protože my jsme měli v hlavě možnost stavby tohoto polygonu od roku 2007. Víte jak to bývá. Takové myšlenky se rodí relativně dlouho. Ale v tom roce 2012 jsme navštívili francouzský polygon a byla to inspirativní zkušenost. Tamní polygon je výjimečný tím, že je celý určený lezcům. Je to specifická stavba pouze pro lezecký výcvik. A stejně jsme to pojali i my. V podstatě jsme vymysleli s kolegy, co chceme cvičit. Architekt nám kolem toho udělal stavbu.

Zahájení stavby unikátního lezeckého polygonu ve Velkém Poříčí - vizualizace

Hasiči pracují a musí zachraňovat také ve výškách, na střechách, kde všude ještě? Na stožárech vysokého napětí?
Je to tak. Činnost ve výškách nad volnou hloubkou je hrozně široká. Hasiči se mohou dostat do situace při běžném požárním zásahu, při hasebních pracích na střechách. To je asi nejběžnější činnost, kdy se v té výšce objeví. Ale pak jsou specifické zásahy, které jsou spojené s vysokým prostředím. Vysoké průmyslové konstrukce, stožáry vysokého napětí, výškové domy. Mohou to být skalní terény, horský terén. Jeskynní systémy. Je toho strašně moc, kde hrozí nebezpečí pádu. A všechno bude možné v nějaké rozumné formě v tom našem polygonu trénovat.

Tím nejdůležitějším asi je, aby si člověk zvykl na tu výšku, na tu hloubku, kterou vidí pod sebou. Aby si na ni nemusel zvykat potom přímo u nějakého zásahu.
Určitě je to tak. Ten polygon má zajímavé parametry. Protože jeho nejvyšší část má výšku 22 metrů, což je už relativně úctyhodné. Už je to situace, kde ti kluci malinko znejistí a chvilku jim trvá, než nabydou nějakou praktickou zkušenost. Ale důležité je, že je to pořád jen polygon. Důležité jsou ale i ty praktické zkušenosti, které potom kluci získávají při práci venku. To znamená, nemůžeme říct, že stačí cvičit na polygonu. Vždy je důležitá i zkušenost zvenku.

Fotografie hasičů - lezců při výcviku a při zásazích

Můžeme popsat, jak bude polygon vypadat, co tam všechno budete simulovat? Bude tam prý také nějaká umělá studna.
Je to tak. Je tam toho strašně moc. Myslím, že bychom si ani nevešli do vysílání, kdybych to měl všechno popsat. Celý objekt je řešený jako dvouhmotový. Je tam jedna horizontální hala, jedna vertikální.Ta horizontální, když si představíte halu o velikosti zastřešeného tenisového kurtu, a na jeho střeše je trámová příhradová konstrukce s různými typy střešních krytin, komínů, vikýřů. Takové běžné věci, se kterými se hasiči setkávají při požárních zásazích. A tam by měli všichni hasiči trénovat a naučit se bezpečné přelézání z výškové techniky na střechu. Zajištění při vystupování z vikýřů nebo pohyb kolem komínů. Rozebírání střešních konstrukcí, které se při těch požárních zásazích řeší. A třeba i nouzové zaplachtování střešních konstrukcí, které vezme vítr, což je dnes relativně častá věc. A druhá hmota objektu je naopak vysoká a štíhlá. Tam dbáme na expozici, který bude plná specifických prvků. Ty připadají už do kategorie hasičů lesů a specialistů. Je tam polygon na stísněné prostory. Představte si jeskyni nebo potrubní a kanálový systém. Jsou tam příhradové konstrukce. Je tam umělá lezecká stěna venkovní i vnitřní. Je tam toho relativně hodně.

Jak se říká těžko na cvičišti, lehko potom na bojišti. Vy sám máte k výškám hodně blízko. Protože jste lezl po skalách jako horolezec. Pořád ještě lezete?
Je to tak. K výškám mám blízko. Díky výškám jsem se dostal tam, kde je to učiliště situováno, to znamená do Velkého Poříčí. Myslím si, že každý hasič a lezec, kterých je v republice kolem tisícovky, tak k tomu musí mít blízko. Protože věnovat se práci ve výšce, co se týká nabytých zkušeností, je v podstatě nedostatečné. Každý musí dělat něco malinko navíc. Musí k tomu mít nějaké dispozice. A zkušenost zvenku je také podstatná.

Fotografie hasičů - lezců při výcviku a při zásazích

Když jste lezl po skalách, museli vás někdy zachraňovat?
Díky bohu ne.

Práce hasiče už není dnes jen o tom ohni. Je tam mnoho specializací. Co všechno musíte umět? Vy jste horolezci, kteří se specializují na výšky. Jste ale také třeba potapěči.
Dříve se říkalo, že hasičina je devatero řemesel. Dnes si myslím, že už to zdaleka neplatí. Viděl bych to spíš na 99 různých řemesel. Těch specializací je celá řada. Zmínil jste potápěče. Já musím říct, že hasičský záchranný sbor kromě požáru, dopravních nehod, kterých bývá nejvíc, a technických pomocí, řeší široké spektrum činností. Řešíme nebezpečné látky. Řešíme práce s motorovými pilami. Je toho opravdu hodně.

Jak jste se k práci hasiče dostal vy? Dá se to někde vystudovat?
To jste se zeptal správně, protože studovat se to dá. Já jsem zrovna ten případ, který během vysoké školy čuchnul k hasičině. Měl jsem možnost vystudovat vysokou školu Báňskou v Ostravě obor technika požární ochrany. A během studia jsem měl možnost prakticky sloužit u hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Amyslím si, že to byla úžasná zkušenost, ze které čerpám ještě dodnes.

Fotografie hasičů - lezců při výcviku a při zásazích

A když se přesuneme potom do Velkého Poříčí kousek od Náchoda, tam je učiliště požární ochrany?
Ano. To učiliště vzniklo mezi lety 2000 až 2002. V roce 2002 organizovalo první kurz prací ve výšce pro hasičský záchranný sbor. A se vznikem tohoto učiliště je spojena i moje kariéra tady v Královéhradeckém kraji. Protože jsem z Ostravy přešel do tohoto učiliště cíleně. Aby vznikající učiliště mělo někoho, kdo se bude věnovat činnostem ve výškách. Začínal jsem tam jako lektor.

Co ještě máte jako ředitel Územního odboru v Náchod na starosti? Protože kromě centrální stanice ve Velkém Poříčí jsou to ještě další stanice.
Máme ještě pobočné stanice v Jaroměři a v Broumově. Co mám na starosti? Obecně více než 90 lidí, kteří zajišťují ve 24 hodinových směnách trvalou službu. Spektrum těch činností, které děláme, je hrozně široké. Ale důležité je vědět, že hasiči nejsou jen výjezdy. Řešíme třeba i stavební prevenci. Výkon státní správní na úseku požární ochrany. Řešíme ochranu obyvatelstva, krizovou připravenost. Je toho opravdu hodně.

Fotografie hasičů - lezců při výcviku a při zásazích

Vzpomenete si na nějaký takový velký zásah z posledních let, který byl i pro vás osobně velkou zkušeností?
Za poslední roky bývají nejzajímavější zásahy spojeny s větrnými kalamitami. Já si vzpomínám na zásahy, které třeba nebyly příliš riskantní nebo dobrodružné, ale byly rozsahem velké. A dokáží zapojit velké množství lidí do likvidace následků. A to nejen hasičů ale i třeba starostů obcí. Je velice zajímavé potom sledovat, jak si s tím ti dotčení starostové dokáží poradit. Typický příklad je větrná smršť z loňského roku v oblasti Bohuslavic.

Zdá se, že takových zásahů a výjezdů bude možná v budoucnosti přibývat?
Je to zvláštní, ale vypadá to tak. Shodou okolností i ten trenažer stavíme v rámci integrovaného operačního programu, který je zaměřený na zvýšení akceschopnosti. A je to v podstatě reakce na tyto mimořádné události.

David Pouč ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s Jakubem Schmidtem

My vám přejeme, ať jste vždy co nejlépe připraveni. A snad k tomu přispěje i ten nový polygon, který vyrůstá ve Velkém Poříčí. Povídali jsme si s ředitelem územního odboru Náchod hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Davidem Poučem. Moc děkujeme a klobouk dolů před vámi.

autoři: Milan Baják , jak
Spustit audio

Související