Emeritní profesor UHK Ladislav Hájek se prý celý život učil, ačkoliv přes 50 let strávil za katedrou

12. říjen 2023

Celý život se prý učil, ačkoliv přes padesát let trávil za katedrou a je autorem i nejedné publikace a vysokoškolských skript ekonomie. Není proto divu, že schůzku s emeritním profesorem Univerzity Hradec Králové Ladislavem Hájkem si dala redaktorka Jiřina Šmídová v univerzitní knihovně.

Prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. je učitelem již více jak padesát let. Stál u zrodu Fakulty informatiky a managementu UHK, podílel se na vzniku vědeckého ekonomického časopisu E&M, mezinárodní konference HED a v minulosti byl zařazen mezi Top 100 českých ekonomů.

Těžké bylo mé rozhodování, kdy odejít, když „já tady jsem stále rád“. Čestný titul mi umožní být dál součástí této významné instituce.
Prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc., emeritní profesor UHK

Ladislav Hájek byl na návrh děkana fakulty Josefa Hynka jmenován emeritním profesorem Fakulty informatiky a managementu UHK (FIM UHK). Návrh schválila Vědecká rada FIM UHK a následně i Vědecká rada UHK. Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo dne 6. června 2023 v kanceláři rektora univerzity, s účinností od 1. září 2023.

Čtěte také

Svoji učitelskou dráhu zahájil v roce 1972 po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), a to jako středoškolský profesor na střední ekonomické škole, současné obchodní akademii. Učil „podle potřeby školy“, jak to bylo uvedeno v jeho první pracovní smlouvě, postupně všechny ekonomické předměty, od podnikové ekonomiky přes statistiku až po účetnictví. Po téměř pěti letech přešel do Hradce Králové, kde na Lékařské fakultě UK, Farmaceutické fakultě UK a Pedagogické fakultě učil ekonomii a dějiny ekonomických teorií. Dějiny ekonomických teorií v 80. letech přednášel i jako externí učitel VŠE.

V roce 1992, tehdy jako zaměstnanec Pedagogické fakulty, přešel v rámci vysoké školy na nově zakládanou Fakultu řízení a informační technologie (v roce 2000 byla přejmenována na Fakultu informatiky a managementu), kde byl na první období 1993-1996 zvolen předsedou Akademického senátu.

Celý rozhovor Jiřiny Šmídové s profesorem Ladislavem Hájkem si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jiřina Šmídová , baj
Spustit audio

Související