Česká příroda volá o pomoc. Skauti ji vyslyšeli a vyráží do Krkonoš bojovat s kůrovcem

2. červen 2019 13:12

Český skaut vyzývá své členy, skautky a skauty nad 15 let, aby vyrazili do našeho nejstaršího národního parku, pomoci odkorňovat kmeny stromů pokácených kvůli napadení lýkožroutem smrkovým. Kapacity Správy KRNAP na tento úkol totiž v současnosti nestačí. 

V Krkonoších použili proti kůrovci chemický postřik. Naposledy tak zasáhli před víc jak 20 lety

V Krkonoších použili výjimečně proti kůrovci chemický postřik

Lýkožrout smrkový - neboli kůrovec - je v posledních měsících noční můrou českých lesníků. Těžkou hlavu dělá i těm krkonošským. A to je situace v Krkonoších oproti jiným částem naší republiky relativně dobrá. Za tím se ovšem skrývá neskutečná dennodenní práce a úsilí zdejších lesníků i ostatních pracovníků v lesnictví. 

Prognóza KRNAP pro rok 2019 je varující, hovoří o minimálně 40 tisících kubíků napadeného dřeva. První skupiny skautských dobrovolníků vyrazí do Krkonoš již během června.

Lýkožrouta smrkového nelze v podmínkách národního parku eliminovat, je ale důležité jej v nepřirozených smrkových monokulturách brzdit. To konkrétně znamená důsledně vyhledávat jeho ohniska, napadené stromy včas pokácet a ihned odvézt z lesa, nebo odkornit na místě. Situaci však komplikuje nedostatek lidských sil, které by KRNAP mohl do ochrany lesů zapojit.

Skauti přijali výzvu a vyrazí do Krkonoš bojovat s kůrovcem (ilustrační foto)

S nápadem podpořit národní park přišli skauti – jednotlivci, kteří Správě KRNAP nabídli svou pomoc. Vedení parku následně napadlo oslovit Junáka – českého skauta s žádostí o celorepublikovou výzvu skautům a skautkám.

Charakteristiky skautské pomoci Krkonoším:
Pracovní skupiny v počtu 5 až 20 skautů a skautek.
V červnu půjde především o víkendy, v červenci a srpnu o víkendy i pracovní dny.
Správa KRNAP zajistí skautským dobrovolníkům pracovní vybavení (loupáky) a dopravu na samotné místo práce, ostatní si zajišťují sami.
Správa KRNAP také zajistí lesníky, kteří skautské dobrovolníky zaučí a zároveň jim vysvětlí důvody a smysl jejich práce, uvedou problém přemnoženého kůrovce do souvislostí.
Práce bude fyzicky náročná, s ostrými nástroji, často v těžko přístupném terénu, také proto je věk omezen na nejméně 15 let.

„Pomoc Krkonoším pro nás spojuje dva z důležitých principů, které jsou v srdci skautingu: ochranu přírody a službu společnosti. Jsem přesvědčený, že se skauti a skautky nezaleknou fyzicky náročné a rizikové práce a věnují svůj volný čas a energii jedné z nejvzácnějších oblastí naší přírody,” vysvětluje starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

Pomoc přírodě vnímají skauti jako svou povinnost

„Příroda je pro skauting základním životním prostorem, prožíváme díky ní nejrůznější dobrodružství, máme příležitost vnímat její krásu. Je naší povinností vracet jí ty vzácné chvíle a napravovat negativní dopad, který na její stav má lidská činnost,” doplňuje Josef Výprachtický.

Skauti přijali výzvu a vyrazí do Krkonoš bojovat s kůrovcem (ilustrační foto)

„Skauti mají rozsáhlou síť, vysoký počet členů a program věnující se vedle dalšího i ochraně přírody a ochotě pomáhat, proto jsme se na ně obrátili. Dává nám to naději na efektivní pomoc při boji s kůrovcem,” říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Čtěte takéSkautská pomoc SOS Krkonoše

„Nyní nadchází doba, kdy bude pomoc nejvíce potřeba, protože první rojení kůrovce očekáváme začátkem června, druhé pak na přelomu července a srpna. Potřebujeme dobrovolníky, kteří nám pod odborným vedením našich lesníků pomohou průběžně odkorňovat pokácené stromy. Se skautskou pomocí složitou situaci, která nás čeká, zvládneme mnohem lépe,“ dodává Robin Böhnisch.

autor: baj | zdroj: Junák – český skaut
Spustit audio

Související