Borohrádek má výjimku pro výšku železničního viaduktu. Projedou jen auta do výšky 3,5 metru

Most je pro kamiony příliš malý, navíc každá vrstva asfaltu průjezd ještě snižuje
Most je pro kamiony příliš malý, navíc každá vrstva asfaltu průjezd ještě snižuje

Borohrádek vyhrál svůj roční boj o výšku železničního viaduktu na silnici první třídy, která protíná samotné centrum města. V rámci přípravy stavby zdvoukolejnění železniční trati mezi Týništěm nad Orlicí a Chocní mělo dojít i k úpravě podjezdu v ulici 5. května. Podle původního plánu se měla podjezdná výška zvýšit na 4,8 metru. 

Zastupitelům Borohrádku se nakonec podařilo získat výjimku a pod viaduktem projedou jen auta do výšky 3,5 metru. Kamiony, které míří z průmyslové zóny v Kvasinách směrem na Moravu, tak budou muset i nadále jezdit přes Hradec Králové.

V současné době pod železničním viaduktem na silnici I/36 v Borohrádku projedou auta do výšky tří metrů. Město o udělení výjimky bojovalo hned ze dvou důvodů. Za prvé měli zastupitelé strach, že centrum města zahltí kamionová doprava a za druhé, že se se zvýšením železničního náspu o téměř dva metry výrazně změní krajinný ráz města.

Viadukt a skály na Pražském Semmeringu

„Myslím si, že je to tak významný krok, který opravdu ocení i příští generace. Protože jak jsme na těch jednáních slyšeli, tak dopravci, kteří se nacházejí v zóně Kvasiny, Rychnov nad Kněžnou a tak dále, čekali v podstatě jen na to, aby průjezdnost přes Borohrádek byla možná," říká nezávislý starosta Borohrádku Martin Moravec.

Při stavbě železničního koridoru mezi Týništěm nad Orlicí a Chocní se tak průjezdná výška podjezdu zvedne jen na 3,5 metru a stávající silnice se rozšíří na dva jízdní pruhy. Tento krok umožní komfortnější jízdu autobusům a také složkám integrovaného záchranného systému, které se v tomto místě občas dostávaly do problémů.

Zahájena výstavba významného dopravního propojení v centru Náchoda

Propojení komunikací v ulicích Janáčkova a Poštovní a vybudování viaduktu pod železniční tratí (vizualizace)

Jednou z největších investic v letošním roce v Náchodě bude právě v tomto týdnu zahájená stavba propojení komunikací v ulicích Janáčkova a Poštovní a související vybudování viaduktu pod železniční tratí. 

„Odsouhlasená podjezdná výška 3,5 metru plus 15 centimetrů bezpečnostní rezervy umožňuje průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému. Řešení je odsouhlaseno i ze strany Policie České republiky," okomentoval udělení výjimky za Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Díky nižšímu mostu se také zjednodušší příprava stavby dvoukolejky a Správa železniční dopravní cesty ušetří nemalou finanční částku.

„Vzhledem k tomu, že nebude nutné zvyšovat nivelitu navazujících traťových úseků na rekonstruovaný most, dojde i ke značné finanční úspoře. Zahájení stavby zdvojkolejnění očekáváme v roce 2022," říká za Správu železniční dopravní cesty Marek Iliaš.

Problémy s kamionovou dopravou v Borohrádku definitivně vyřeší až výstavba obchvatu. Toho by se obyvatelé města mohli dočkat nejdříve za 8 let.

Spustit audio

Související