Borohrádek má výjimku pro výšku železničního viaduktu. Projedou jen auta do výšky 3,5 metru

31. březen 2019 09:29

Borohrádek vyhrál svůj roční boj o výšku železničního viaduktu na silnici první třídy, která protíná samotné centrum města. V rámci přípravy stavby zdvoukolejnění železniční trati mezi Týništěm nad Orlicí a Chocní mělo dojít i k úpravě podjezdu v ulici 5. května. Podle původního plánu se měla podjezdná výška zvýšit na 4,8 metru. 

Zastupitelům Borohrádku se nakonec podařilo získat výjimku a pod viaduktem projedou jen auta do výšky 3,5 metru. Kamiony, které míří z průmyslové zóny v Kvasinách směrem na Moravu, tak budou muset i nadále jezdit přes Hradec Králové.

V současné době pod železničním viaduktem na silnici I/36 v Borohrádku projedou auta do výšky tří metrů. Město o udělení výjimky bojovalo hned ze dvou důvodů. Za prvé měli zastupitelé strach, že centrum města zahltí kamionová doprava a za druhé, že se se zvýšením železničního náspu o téměř dva metry výrazně změní krajinný ráz města.

Viadukt a skály na Pražském Semmeringu

„Myslím si, že je to tak významný krok, který opravdu ocení i příští generace. Protože jak jsme na těch jednáních slyšeli, tak dopravci, kteří se nacházejí v zóně Kvasiny, Rychnov nad Kněžnou a tak dále, čekali v podstatě jen na to, aby průjezdnost přes Borohrádek byla možná," říká nezávislý starosta Borohrádku Martin Moravec.

Při stavbě železničního koridoru mezi Týništěm nad Orlicí a Chocní se tak průjezdná výška podjezdu zvedne jen na 3,5 metru a stávající silnice se rozšíří na dva jízdní pruhy. Tento krok umožní komfortnější jízdu autobusům a také složkám integrovaného záchranného systému, které se v tomto místě občas dostávaly do problémů.

Zahájena výstavba významného dopravního propojení v centru Náchoda

Propojení komunikací v ulicích Janáčkova a Poštovní a vybudování viaduktu pod železniční tratí (vizualizace)

Jednou z největších investic v letošním roce v Náchodě bude právě v tomto týdnu zahájená stavba propojení komunikací v ulicích Janáčkova a Poštovní a související vybudování viaduktu pod železniční tratí. 

„Odsouhlasená podjezdná výška 3,5 metru plus 15 centimetrů bezpečnostní rezervy umožňuje průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému. Řešení je odsouhlaseno i ze strany Policie České republiky," okomentoval udělení výjimky za Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Díky nižšímu mostu se také zjednodušší příprava stavby dvoukolejky a Správa železniční dopravní cesty ušetří nemalou finanční částku.

„Vzhledem k tomu, že nebude nutné zvyšovat nivelitu navazujících traťových úseků na rekonstruovaný most, dojde i ke značné finanční úspoře. Zahájení stavby zdvojkolejnění očekáváme v roce 2022," říká za Správu železniční dopravní cesty Marek Iliaš.

Problémy s kamionovou dopravou v Borohrádku definitivně vyřeší až výstavba obchvatu. Toho by se obyvatelé města mohli dočkat nejdříve za 8 let.

autoři: Václav Pilný , baj
Spustit audio

Související