Zahájena výstavba významného dopravního propojení v centru Náchoda

8. srpen 2018 10:55

Jednou z největších investic v letošním roce v Náchodě bude právě v tomto týdnu zahájená stavba propojení komunikací v ulicích Janáčkova a Poštovní a související vybudování viaduktu pod železniční tratí. 

„Jde o stavbu navazující na investici státu prostřednictvím Správy železniční a dopravní cesty, která v těchto místech (místním známé jako „u Skály“) vybuduje nový tunel, který bude sloužit pro automobilovou dopravu i pro pěší a cyklisty,“ upřesnil místostarosta ing. Jan Čtvrtečka (ČSSD).

V Náchodě začal úklid areálu bývalé textilky Tepna. Dělníci musí zpracovat 50 tisíc tun materiálu

V Náchodě začal úklid v areálu bývalé textilky Tepna

Město Náchod zaplatí téměř 6 milionů korun za prvotní úpravu areálu bývalé textilky Tepna. Stavební firma by v polovině září měla radnici předat vyčištěný a zarovnaný pozemek. Z jeho části vznikne provizorní parkoviště, v příštích letech by na dvou a půl hektarové ploše mohla vyrůst například nová čtvrť se sportovní halou nebo zázemím pro městské strážníky. 

V centru města vznikne díky stavbě nové místní komunikace, jejímž investorem je město Náchod, významné nové propojení ulic. Začátek komunikace bude v místě stávající křižovatky ulic Parkány a Poštovní, konec pak v místě křižovatky ulic Raisova a Janáčkova. Nová komunikace tak bude navazovat na ulici Poštovní vedoucí z Masarykova náměstí a ulici Janáčkovu, která se napojuje přímo na silnici I/33, tedy hlavní průtah městem - ulici Pražskou.

Stavební práce na vybudování komunikace byly zahájeny v tomto týdnu, hlavní stavební ruch začne v souvislosti s plánovanou výlukou na železniční trati Choceň-Meziměstí začátkem září.

Bourání skončilo, teď se začne stavět. Modernizace náchodské nemocnice jde podle plánu

Poklepání na základní kámen modernizace Oblastní nemocnice Náchod

Koncem června uplyne již čtvrt roku od podpisu smlouvy na první etapu modernizace Oblastní nemocnice Náchod za 1,344 miliardy korun. Za tuto dobu dělníci v nemocničním areálu provedli demoliční a přípravné práce. Nyní začne samotná stavba, kterou dnes zahájili zástupci Královéhradeckého kraje, města Náchod a stavebních firem.

Vybudování nového železničního mostu na trati Choceň-Meziměstí je zcela samostatnou stavbou, jejímž investorem je zmíněná Správa železniční a dopravní cesty. Finanční prostředky na celou stavbu čerpáme ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Předpokládaný termín dokončení celé akce je v červnu příštího roku. Jako zhotovitel nového dopravního propojení v centru města byla vybrána společnost EUROVIA CS, a.s. Hradec Králové s cenou 10.876.041 Kč včetně DPH.

„Tuto investici lze pro město i občany vnímat jako strategickou, protože přispěje ke zvýšení prostupnosti území pro pěší a rozložení dopravy tak, aby se v centru města netvořily dlouhé fronty, jak je známe například z ulice Volovnice. V řešení dopravy a parkování nejen v centru města chceme pokračovat i v budoucnu,“ dodal místostarosta Jan Čtvrtečka (ČSSD).

autor: baj | zdroj: Městský úřad Náchod
Spustit audio

Související