Barokní perla hraběte Šporka na Kuksu byla původně zaopatřovacím ústavem pro vysloužilé vojáky

27. březen 2018

Jaro je tady a turistická sezóna pomalu začíná. Pokladník perly českého baroka hospitalu Kuks už byl celý nedočkavý a vyhlížel první letošní návštěvníky. Jestli se dočkal, tak to je první otázka na našeho hosta, kastelána Kuksu Libora Švece. 

Dočkal se už váš pokladník?
Dočkal se. Určitě. My jsme byli všichni natěšeni opravdu na první návštěvníky po té zimě, ačkoliv u nás je to trošku specifické v tom, že nezavíráme Kuks ani v zimním období, protože u nás probíhají různé výtvarné plenéry, semináře, vzdělávací akce a tak dále. Nicméně ti první návštěvníci opravdu přicházeli tento víkend.

Ta zima na Kuksu mě zajímá. Jaká je? Vy říkáte, že nezavíráte, ale není asi tradiční turistická sezóna. V zimě k vám asi moc návštěvníků nejezdí?
Opravdu je klidněji v areálu, především venku. Nicméně můžeme dělat práce, které nám neumožňuje letní sezona. To znamená, že repasujeme podlahy, například teď v obrazárně, v místnosti s modelem. A připravujeme se na hlavní sezónu. Ta zimní sezóna končí většinou koncertem v kostele Rybovou mší. A potom leden, únor už se připravujeme na sezónu další.

Potkal jste už někdy na Kuksu nějaké strašidlo? Někde jste říkal, že jste zatím žádné nepotkal.
To říká víc kastelánů samozřejmě. Ale je to tak, je to pravda. To strašidlo opravdu, někdy říkám, jsem jen já. Ale tak to není. Na Kuksu jsem od roku 2001 a od té doby jsem tu žádné strašidlo nepotkal.

Libor Švec ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Jaká je vůbec historie Kuksu? Pojďme si to trošku připomenout. Kuks je samozřejmě velmi úzce spojen s hrabětem Šporkem.
Mnozí návštěvníci pořád i nyní hledají zámek v Kuksu. Nicméně ten zámek vyhořel roku 1896, a to bylo původní letní sídlo hraběte Šporka, ale na protější straně, kde byly i lázně. A z toho zámku mohl vidět hrabě Špor hospital, který sloužil jako zaopatřovací ústav pro přestárlé, vysloužilé vojáky. A prakticky až do počátku druhé světové války sloužil svému účelu s konventem řádu Milosrdných bratří, což byli správci hospitální nadace.

Kdo byl František Antonín Špork?
Hrabě František Špork, to byla významná, známá osobnost baroka tehdejší doby. Člověk rozporuplný, tak jako jsou ctnosti a neřesti. Byl to člověk, který otevíral sýpky pro poddané, ale stejné tak byl i neúprosný vůči svému služebnictvu. Mnozí si ho spojují s osvětou, s lázeňskou činností, která opravdu započala v Kuksu na počátku 18. století. A samozřejmě i s charitativní činností. V neposlední řadě musím zmínit, že se hrabě Špork obklopil významnou částí tehdejší umělecké smetánky, jako byl Braun, Renz, Brandl a tak dále.

Barokní perla, hospital Kuks

Jako šlechtic ale byl asi velmi otevřený lidem z nižších tříd, těm chudým. Když na jeho popud vznikl hospital pro válečné veterány?
Přesně tak. Já bych řekl, že právě v tom byla ta charitativní péče, nebo možná přístup člověka tehdejší doby. Ono to vychází malinko i z jeho rodiny, kdy jeho otec byl pouze sedlák, nicméně byl to voják, který se vyšvihl v průběhu třicetileté války. A díky tomu získal rod Šporků statky. Jedním z nich bylo Choustníkovo Hradiště a zde založil hrabě Špork již zmíněný hospital konkrétně pro 100 vysloužilých vojáků a posléze i starých mužů z okolí.

Ale on se prý otevření hospitalu nedožil.
Zemřel roku 1738. Hospital jako takový začal "fungovat" až roku 1743, kdy přicházejí první členové řádu Milosrdných bratří a chovanci až roku 1744.

Barokní perla, hospital Kuks

Kuks, tato výjimečná památka, v minulém roce jako první v České republice, získal památkového Oscara. To byla opravdu mimořádná událost.
Tady možná pyšně řeknu, že to byla mimořádná událost nejen pro nás, ale myslím si pro celou Českou republiku. Protože jsme byli opravdu první, kdo získal tohoto "Oscara", konkrétně cenu Europa Nostra Grand Prix. Tuto cenu ještě žádná jiná památka v České republice nezískala. Je to nejvýznamnější evropské ocenění v oblasti kulturního dědictví. Byli jsme oceněni za celkovou obnovu areálu. A za to, že ten areál znovu ožil a opravdu nadchl spoustu návštěvníků. Což víme už prakticky čtvrtou sezónu, kdy se k nám lidé vrací a je jich hodně. To je dobře.

Čtěte takéHospital Kuks, perla českého baroka

Vzdělávací funkce tohoto místa jsou také důležité. V tomto směru mě napadla spojitost s těmi Milosrdnými bratry. Protože oni kromě toho lékárnictví, také  vzdělávali. Viďte?
Ano, je to tak. My bychom tuto záležitost rádi letos připomněli tím, že jsme zrestaurovali jeden významný exponát, který byl uložen v depozitářích. Jedná se o globus z konce 18. století. A tím připomeneme návštěvníkům, že se nejednalo v hospitalu pouze o tu činnost lékárenskou a léčebnou. Ale, že Milosrdní bratři se snažili i o určitou vzdělávací osvětu. Měli svou knihovnu, kde právě byly glóby a jeden z nich bude vystaven. Takže každý návštěvník, který bude procházet expozicí, tento glóbus uvidí.

Návštěvníci hospitalu Kuks - originály soch ctností a neřestí

Velkou vaší raritou je také snad nějaký oboustranný obraz?
Ano, jedná se o původní vybavení Řádu Milosrdných bratří. Jde o oboustranný obraz, který je vystaven před hlavním oltářem v kostele Nejsvětější Trojice. A ta raritka je v uvozovkách v tom, že se jedná doslova o oboustranný obraz. Na jedné straně máme obraz s kojící Madonou, kojící Pannu Marii a na druhé straně je Nejsvětější Trojice, které je kostel zasvěcen.

Pojďme dál od Kuksu. A to je Braunův Betlém. Minulý týden bylo podepsáno memorandum.
Ano, jednalo se o akci, na kterou jsme navázali tím, že jsme otevřeli brány hospitalu. Byl také "otevřen" most přes řeku Labe, pomyslný most. Ono se přes něj dalo přecházet, nicméně byl zrekonstruován. A druhou akcí bylo podepsání memoranda, které značí spojení jednotlivých subjektů, které mají zájem o obnovu a revitalizaci Braunova Betléma. Já jen doufám, že to memorandum nebude "dáno jen do šuplíku", ale, že se bude pokračovat v projektové části. I Braunův Betlém si samozřejmě zaslouží péči, stejně jako hospital, Kuks jako takový. Takže doufejme, že bude v blízké době obnoven.

České farmaceutické muzeum v Kuksu. Kouzlo apatyky - vývoj lékárenství od Baroka do 2. poloviny 20. století. Víte, kdo byli první lékárníci a jak se používaly tabletovačky a pilulkovnice?

Braunův Betlém, to je takové kamenné divadlo v lese. Za něj tedy může také hrabě Špork.
Ano, přesně tak. Jednalo se původně o jakési místo, kde lázeňští hosté odjížděli kočárem z lázní z Kuksu za oddychem, za relaxací. A stávali se součástí biblického výjevu Narození Páně. A stávali se součástí takového barokního děje, kdy sochy od Matyáše Bernarda Brauna, což je špička barokního umění v Čechách, byly ještě polychromované. Takže jste opravdu přicházel k tomu hlavnímu výjevu jako lázeňský host a užíval jste si to místo. Jistě si jej užívají i dnešní návštěvníci, protože to místo má opravdu výjimečnou atmosféru.

Když se zase vrátíme zpátky do hlavního areálu, do toho 300 let starého domu, ty slavné sochy ctností a neřestí byly také barevné?
Ano, byly opravdu polychromované. Víme to i z různých sond, které se dělaly. Na těch drapériích ještě máme zbytky červené barvy. A vidíme to i na různých vedutách, které máme v Kuksu. To je možná pro dnešního návštěvníka, který přichází, nepředstavitelné. Vidí kamenný kostel a po obou stranách ctnosti a neřesti, které jsou tedy kopie, originály my máme v lapidáriu. Ale opravdu v době života hraběte Šporka byly ty ctnosti a neřesti jakýmsi morálním zrcadlem pro lázeňské hosty. Byly opravdu barevné.

Bylinková zahrada na Kuksu

Kde to máte u vás na Kuksu nejraději? Je to bylinková zahrada?
Já se budu opakovat, ale opravdu nejraději pracuji v bylinkové zahradě, kde to žije od jara do podzimu. I to je možná důvod, proč se k nám návštěvníci vracejí. Protože těch 144 záhonků, kde pěstujeme kuchyňské bylinky, zeleninu, ovoce a tak dál, to je místo, které proměnilo Kuks v pravém slova smyslu. Tady ten zub času funguje úplně jinak, protože tam je ta zahrada čím dál tím lepší.

Libor Švec ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s Jakubem Schmidtem

Přejeme vám úspěšnou letošní sezónu. Protože v předešlých letech jste lámali návštěvnické rekordy. Věříme, že i letošní sezóna bude taková. Navíc můžeme připomenout, že chystáte spoustu akcí, Zkus maraton Kuks v polovině dubna, v půlce června Historické slavnosti Baroko na oko, to je série hudebních koncertů. Hudební léto Kuks a tak dále. Držíme palce, ať se tedy letošní sezóna vydaří. Děkujeme.

autoři: Milan Baják , jak
Spustit audio

Související