Antibiotika - dobrý sluha a zlý pán? Evropský antibiotický den

18. listopad 2016

Radioporadna: MUDr. Pavla Paterová, vedoucí ATB střediska Kliniky mikrobiologie Fakultní nemocnixe Hradec Králové. Evropský antibiotický den. Antibiotika dobrý sluha a zlý pán? Zajímavá osobnost je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

Evropský antibiotický den je každoroční evropská iniciativa v oblasti veřejného zdraví, která se koná dne 18. listopadu a jejímž cílem je zvýšit povědomí o hrozbách, které představují bakterie rezistentní vůči antibiotikům a o uvážlivém používání antibiotik.

Nejnovější údaje potvrzují, že v celé Evropské unii roste počet pacientů infikovaných rezistentními baktériemi a že antibiotická rezistence významně ohrožuje veřejné zdraví.

Antibiotická rezistence je jednou z největších hrozeb pro bezpečnost pacientů v nemocnicích v Evropě. Bakterie odolné vůči antibiotikům se staly nevítanou, ale běžnou součástí nemocničního prostředí, kde zvyšují nemocnost a úmrtnost pacientů, jakož i průměrnou délku pobytu v nemocnici.

Rezistence vůči antibiotikům je jev vázaný na rozsah a způsob, jakým se antibiotika používají, a nevhodné používání antibiotik je hlavním stimulem nárůstu antibiotické rezistence. Studie ukazují, že až 50 procent indikací antibiotik je nadbytečných a propagace pravidel vysvětlujících správné zacházení s antibiotiky může významně přispět k omezení spotřeby antibiotik.

Uvážlivé používání antibiotik může pomoci zastavit vývoj rezistentních baktérií a zachovat účinnost antibiotik pro příští generace.

nadužívání antibiotik
Spustit audio