Anestezie nemá se spánkem nic společného. Jedná se o intoxikaci anestetiky, která je řízena lékařem

18. listopad 2020

Anestezie znamená znecitlivění. Jedná se o vyřazení veškerého vnímání, jak smyslového, tak vnímání bolesti. Úkolem anesteziologa je, aby operační zákrok byl pro pacienta co nejméně nepříjemný, zatěžující a bolestivý. Jaké jsou typy anestezie?

Anesteziolog MUDr. David Astapenko hovoří v naší radioporadně. Druhy anestezie a co byste o ní měli vědět. Výhody a nevýhody narkózy nebo lokální anestezie.

Celková anestezie - narkóza

Pod pojmem anestezie si asi většina lidí představí nejprve celkové uspání, tedy narkózu.

Čtěte také

Ta je lékařem zvolena pro výkony, u nichž je nutné svalové uvolnění a nehybnost pacienta. Člověk se při celkové narkóze nachází v umělém spánku, nevnímá nic z toho, co se okolo něj děje, a necítí žádnou bolest.

Prvním použitým celkovým anestetikem byl ether, který se však už pro své nežádoucí účinky nepoužívá.

Lokální anestezie

S lokální anestezií se setkáváme často například u zubaře. Jejím působením je znecitlivěna jen určitá část těla a pacient zůstává při vědomí, ale žádnou bolest necítí.

MUDr. David Astapenko ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Lékař anesteziolog David Astapenko

pracuje na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové. Kromě práce v nemocnici také učí a věnuje se výzkumu v oblasti anestezie. Za což byl letos také oceněn Výroční cenou města Hradec Králové.

Existuje několik typů lokální anestezie, které se liší podle způsobu podání. Místní anestetika jsou látky, které přerušují vodivost nervového vlákna pro nervový vzruch. Stejný účinek má například i lokální působení chladu nebo mrazu.

Čím se „uspává"

Celková anestezie uvede člověka do umělého spánku pomocí léků a anesteziologických plynů působících na centrální nervový systém. Nejznámějším plynným anestetikem je oxid dusný, bezbarvý plyn nasládlé chuti, který je běžně známý pod pojmem rajský plyn.

V současné době je nejpoužívanějším inhalačním anestetikem látka zvaná isofluran.

Co se odehrává v lidském těle při celkové anestezii

Při inhalování anestetik putují plyny do plic a dýchacích cest, odkud se dostávají do krve, která je dopraví až do mozku a k orgánům.

Čtěte také

Při anestezii zaváděné nitrožilně dochází k rychlejšímu uspání pacienta. Většina lidí usne do deseti vteřin a jejich organizmus přestává vnímat všechny podněty.

Anesteziolog pacienta díky přístrojům po celou dobu zákroku hlídá a po probuzení se postará, aby dostal správnou dávku léků proti bolesti.

Celou radioporadnu s MUDr. Davidem Astapenkem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související