Václav Souček: K oslavám členství

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Základna Náměšť, oslavy výročí vstupu do NATO

Rozhodně, jistě, určitě; a díky, že můžeme slavit dvacet let členství v obranném paktu, jehož význam dodnes neumíme ocenit. Máme březen, sluší se tedy varovně vzpomenout i výročí obsazení vojsky nacistického Německa. 

Hořkost okupace jsme si užili do sytosti ještě jednou, tehdy to bylo pod záminkou internacionální pomoci vojsky Varšavské smlouvy, a jednoznačně befélem z Moskvy.

Naše členství v NATO přináší kromě slov uznání i výtky, mezi nimi na prvním místě k dlouholetému neplnění výdajů na obranu v požadované úrovni dvou procent hrubého domácího produktu.

Premiér Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír Metnar se sešli s českými vojáky ve Varšavě při oslavách 20. výročí vstupu Česka, Polska a Maďarska do NATO

Ve stejnou dobu úctyhodného setkání k výročí našeho přijetí do NATO je užitečné přihlédnout k dosud neukončenému soudnímu řízení o předražených armádních nákupech letounů CASA, do závorky můžeme dát i Pandury.

Je to n á š interní a personální problém, včetně někdejšího náměstka na obraně, jenž - už v jiné významné funkci - dštil oheň a síru na žalobníčky, a vehementně ujišťoval veřejnost, že jí do utajených informací o zbrojení není zhola nic.

Jestliže členství v obranném paktu zavazuje k povinnostem, tak obnáší i práva. O podrobný rozklad armádních výdajů v požadované úrovni se bude veřejnost zajímat i nadále. Byla by jinak sama proti sobě, veřejnost. Ta civilní.