V Safari Parku Dvůr Králové stojí za pozornost vzácná africká zvířata, ale i budova správního centra

7. leden 2023 07:59

Pokud patříte mezi milovníky zvířat a rádi si vychutnáváte klidnou atmosféru zoologických zahrad, teď je pravý čas na procházku Safari parku Dvůr Králové. I v zimním období tam potkáte ve venkovních výbězích některé antilopy, slony, africký skot nebo plameňáky a v pavilonech jsou k vidění ptáci, hadi, krokodýl, mořské ryby, primáti a další zvířata. 

My se teď do dvorského safari parku vypravíme s mluvčím zoo Michalem Šťastným v příspěvku redaktorky Dany Voňkové.

V areálu Safari Parku Dvůr Králové najdete nejen vzácná africká zvířata, ale za povšimnutí stojí i správní centrum dvorské ZOO - někdejší Neumannova vila.

Dnes kulturní památka České republiky bývala rodinným sídlem Dr. Richarda Neumanna, majitele mechanické tkalcovny a tiskárny ve Dvoře Králové nad Labem. Dům byl postaven v letech 1905 - 1906.

Čtěte také

Městský soud stavbu povolil 24. května 1905. V průběhu stavby byl projekt rozšířen o skleník. Kolaudace se uskutečnila 10. listopadu 1906.

V roce 1945 byl majetek Dr. Neumanna dekretem prezidenta Beneše znárodněn. Nejprve zde bylo umístěno Městské muzeum, v němž se nacházela i galerie a od roku 1965 Textilní muzeum. Zoologická zahrada vznikla vedle muzea v roce 1946 a Neumannův skleník byl jejím prvním tropickým pavilonem. Roku 1969 bylo muzeum uzavřeno a vila byla převedena do majetku Východočeské zoologické zahrady.

Dr. Richard Neumann byl členem dynastie královédvorských velkoprůmyslníků. Jeho děd David Neumann založil ve Dvoře Králové textilní továrnu M. B. Neumann. Richard Neumann se narodil 17. prosince 1879 ve Vídni, vystudoval filozofii v Heidelbergu a v roce 1901 převzal vedení rodinné firmy.

Čtěte také

Před nacistickou okupací odešel s manželkou Alicí nejprve do Paříže, později na Kubu, kde nalezl práci v textilním odvětví, a stal se také čestným profesorem na univerzitě v Havaně. Později přesídlil do New Yorku, kde v roce 1961 ve věku 81 let zemřel.

Dr. Richard Neumann byl nejen průmyslník, ale i sběratel a znalec umění, jeho umělecká sbírka obsahovala přes 250 předmětů.

Ve vile dnes sídli veřejnosti přístupná Galerie obrazů Zdeňka Buriana zaměřená na prehistorickou tematiku. Jedinečné obrazy tohoto malíře tvoří největší stálou expozici Burianových obrazů na světě a je také chráněnou kulturní památkou ČR.

Čtěte také

Ve čtyřech místnostech galerie se návštěvník seznámí s vývojem života na zemi od prvohor, tedy období, které trvalo okolo 345 milionů let a během něhož se formovaly kontinenty, vyvinuly se první druhy rostlin a bezobratlých, ryb a obojživelníků, až do čtvrtohor, které sahají od starší doby kamenné až po současnost.

V období čtvrtohor se Burian snažil zachytit zejména vývoj člověka a rozvoj savců - mamutů nebo srstnatých nosorožců. Velkou část sbírky zaujímají rovněž obrazy dinosaurů, kteří jsou typičtí pro druhohory. Žádný návštěvník tak jistě nepřehlédne malby zobrazující známé veleještěry jako například brachiosaura nebo stegosaura.

O tom, že sbírka Burianových obrazů v ZOO Dvůr Králové, čítající celkem 147 děl, je světovým unikátem, svědčí i fakt, že obrazy byly prohlášeny národní kulturní památkou.

Návštěvníci dvorského safari parku teď mohou vyzkoušet i některé dobroty, které na svých cestách po Africe ochutnali legendární cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka.

autoři: Dana Voňková , baj
Spustit audio

Související