Udržitelnost civilizace. Výstava související s činností člověka a jeho vlivem na životní prostředí

22. červen 2024 07:32

Ve čtvrtek 20. června se v Safari Parku Dvůr Králové uskutečnila vernisáž výstavy „Udržitelnost civilizace". Návštěvníci mají možnost seznámit se s touto tematikou na panelech s odborným textem a také prostřednictvím výtvarných kostýmů. Ty vytvořili žáci základních škol z různých, už nepotřebných materiálů. Redaktorku Danu Voňkovou zaujal model masajského muže.

Čtěte také

Součástí programu byla prezentace prací dětských výtvarníků Královéhradeckého kraje. Jejich úkolem bylo vytvořit Afrikou inspirovaný kostým z odpadních materiálů, který nepostrádá sílu zaniklých i současných civilizací. Kostým měl být nositelný, ve velikosti dospělého člověka a vytvořený za využití metod recyklace, upcyklace a dalších udržitelných přístupů.

Soutěž byla určená školním kolektivům a výtvarným kroužkům. K úspěšným účastníkům soutěže patřili i žáci 6.třídy Základní školy Nechanice, kteří se představili masajským kostýmem.

Další částí výstavy jsou velkoplošné panely, které upozorňují na to, že naše civilizace nedokáže většinu toho, co vyrobí, vrátit zpět do přírody nebo recyklovat.

Výstava Udržitelnost a civilizace

Pracují například s pojmy jako jsou oběhová ekonomika nebo recyklace uměle vyrobených materiálů. Soustřeďují se na koncepty udržitelnosti, na roli přírodních materiálů a také na nutnost získávat čisté energie. Prezentují i technologický pokrok v těchto oblastech, ukazují pozitivní příklady toho, jak přispět ke změně myšlení a chování veřejnosti.

Čtěte také

Výstava Udržitelnost a civilizace profesora Miroslava Bárty a jeho spolupracovníků získala v Safari Parku Dvůr Králové záštitu prezidenta České republiky Petra Pavla. Jeden z nejprestižnějších a nejsledovanějších českých výstavních souborů svého druhu se podrobně věnuje tématům souvisejícím s člověkem a jeho vlivem na životní prostředí.

Část expozice se věnuje projektům Safari Parku Dvůr Králové zaměřených na zachování bohatství přírodních druhů a prostředí nebo na šetrnost a ohleduplnost provozu safari parku k okolí. Jedním z příkladů těchto snah je nepoužívání palmového oleje v restauracích a krmivech pro zvířata.

Výstavu „Udržitelnost civilizace" najdou návštěvníci dvorského safari parku na páteřní cestě mezi Pavilonem šelem Joy Adamsonové a expozice bongů horských.

autoři: Dana Voňková , baj
Spustit audio

Související