Trutnovští strážníci při akci Jehla kontrolovali dětská hřiště a problematická místa po celém městě

Trutnovští strážníci při akci Jehla kontrolovali dětská hřiště a další problematická místa
Trutnovští strážníci při akci Jehla kontrolovali dětská hřiště a další problematická místa

Dětská hřiště, prostory kolem garáží, vlakové nádraží. To jsou místa, která zajímala trutnovské strážníky. Jejich cílem bylo pomocí detektoru zkontrolovat pískoviště, herní plochy a projít místa, kde by se nebezpečné jehly nebo injekční stříkačky mohly nacházet. Už při úklidu řeky Úpy se podařilo objevit 15 stříkaček. Strážníci především dětská hřiště kontrolují pravidelně.

Trutnovští strážníci intenzivně kontrolují dětská hřiště. Ta jsou často plná nebezpečných předmětů

Trutnovští strážníci intenzivně kontrolují dětská hřiště

Městští strážníci v Trutnově po zimě intenzivně kontrolují dětská hřiště, pískoviště a hrací plochy. Pokud najdou nějakou závodu na herních prvcích, nebo oplocení, hned kontaktují pracovníky technických služeb, kteří závady odstraní. Strážníci často nachází také předměty, které můžou být pro děti nebezpečné. Jde třeba o rozbité lahve, sešlapané plechovky nebo shnilé potraviny. 

Lukáš Pochobradský, strážník městské policie v Trutnově, se svým kolegou právě dorazil na dětské hřiště na Družbě.
„Krátce nastavíme detektor a provedeme kontrolu pískoviště. Je to vytipovaná lokalita, protože se tady již v minulosti nacházely injekční stříkačky. Detektor se nastaví na požadované hodnoty, diskriminace se sníží na minimum, aby zařízení detekovalo veškeré kovy, které mohou být v pískovišti. A tak hledáme cíleně nebezpečné předměty, jež by mohly ublížit dětem."

Jakou vrstvu jsou schopny detektory prohlédnout a zkontrolovat?
„Pískoviště jsme schopni zkontrolovat celé zhruba do těch 30 centimetrů hloubky. Tady jsme nenašli žádnou stříkačku. Kontroly tady provádíme průběžně."

Strážník Tomáš Rajnedl prohledává okolí. Tedy nejen pískoviště, ale také ostatní herní prvky a prostranství kolem.
„Obcházím to tady okolo. Například u garáží se dost často schází lidé, kteří používají návykové látky a odhazují to tam. Naštěstí to nedávají přímo do toho pískoviště. Ale děti tady běhají kolem a mohli by se o to jakkoliv zranit. A potom může nastat problém."

Trutnovští strážníci při akci Jehla kontrolovali dětská hřiště a další problematická místa

Co nejčastěji na dětských hřištích a v jejich okolí strážníci nacházejí?

„Zejména ony zmínění injekční stříkačky, rozbité skleněné lahve, víčka od piva, plechovky," vyjmenovává Tomáš Rajnedl.

Trutnovští městští strážníci dětská hřiště a jejich okolí kontrolují pravidelně. Za loňský rok našli celkem 150 injekčních stříkaček.

Spustit audio

Související