Spolek lidové tvorby Hradec Králové rozvíjí vzácné a někdy už zapomenuté lidové tradice a řemesla

2. listopad 2021

Spolek lidové tvorby v Hradci Králové je zdrojem nápadů a inspirace. V současné době má asi 30 stálých členek. Cílem pravidelných lektorských sezení je vzájemně si předávat nové řemeslné postupy, udržovat lidovou tradici a setkávat se s lidmi své „krevní skupiny“. 

Čtěte také

Vzniku spolku předcházela aktivní činnost členek Kroužku tapiserie PKO Hradec Králové v 70. letech minulého století. Od roku 1978 do roku 1988 uspořádaly členky více než 10 výstav a módních přehlídek svých prací v prostorách PKO, Městské výstavní síni a ve výstavních prostorách bývalé biskupské síně.

Od roku 1986 začala semestrální odborná výuka v Lidové konzervatoři Krajského kulturního střediska - obor lidová tvorba, kde řada členů prohloubila své znalosti a získala dovednost pro tvůrčí, zájmovou i lektorskou činnost.

V roce 1994 vznikl Klub lidové tvorby Hradec Králové jako sdružení regionálního charakteru. Klub úspěšně fungoval 20 let.

4. února 2015 se potom zrodil Spolek lidové tvorby Hradec Králové. Ten sdružuje lidové umělce a řemeslníky z oblasti východních Čech, kteří svou tvorbou navazují na lidové tradice, uchovávají a rozvíjejí vzácné a někdy zapomenuté umělecko-řemeslné činnosti.

Čtěte také

Spolek pořádá řadu akcí, zvláště k velikonočním a vánočním svátkům, jarmarky, přehlídky u příležitosti folklorních festivalů, Dny otevřených dveří, různé soutěže a výstavy svých výrobků. Rovněž organizuje inspirativní vzdělávací kurzy z oblasti lidové tvorby, řemesel, tradiční i současné textilní techniky a užitého umění pro širokou veřejnost.

Členové Spolku lidové tvorby Hradec Králové obdrželi řadu ocenění, např. Zlatý kolovrat, který uděluje od roku 2002 Rada Královéhradeckého kraje tvůrcům v oblasti lidových řemesel, popřípadě těm, kteří se o jejich udržování a rozvoj zasloužili, nebo ocenění aktivních královéhradeckých seniorů Hradecké poklady & (Ne)všední příběhy.

Další setkání spolku se uskuteční v královéhradeckém Adalbertinu. 6. listopadu bude od 9:00 hodin na programu výroba korálkových ozdob a paličkování.

V Městské knihovně v Hradci Králové je až do 22. prosince 2021 k vidění výstava prací hradeckého Spolku lidové tvorby.

autoři: Eva Boudová , baj
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.