Skvosty východočeské architektury v podání Ladislava Zikmunda-Lendera

2. říjen 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Budova Muzea východních Čech v Hradci Králové

Naším Pátečním hostem byl 2. října 2015 po 10. hodině historik umění a kurátor Ladislav Zikmund-Lender. Věnuje se umění a architektuře 19. a 20. století, genderu jako teoretické metodě a současným možnostem a perspektivám prezentace umění a architektury.

Jeho odborný zájem leží v marginalizovaných tématech moderní vizuální kultury a v dějinách a teorii moderní architektury a designu, především zkoumá osobnost a dílo architekta Jana Kotěry. Je autorem monografických publikací o Kotěrových stavbách.

Je spoluautorem knihy: Budova muzea v Hradci Králové. Publikace je první samostatnou monografií jedné z nejvýznamnějších staveb české moderní architektury - budovy muzea v Hradci Králové od architekta Jana Kotěry, která byla vystavěna v letech 1909-1913.

Kniha představuje mezinárodní a národní umělecký a architektonický kontext, popisuje průběh projektování a výstavby, pojednává o jednotlivých exteriérových prvcích a slouží i jako průvodce po interiérech od suterénu po kopuli.

Podílel se mimo jiné také na vydání knihy: Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka. Na přelomu 20. a 30. let 20. století provedl světoznámý fotograf Josef Sudek nejméně při dvou návštěvách Hradce Králové fotografickou dokumentaci zdejší architektury.

Konvolut dochovaných fotografií můžeme rozdělit na dvě části: tou první je zpracování historických památek na starém městě, jako je kostel Nanebevzetí Panny Marie od Carla Luraga ze 17. století nebo gotický chrám sv. Ducha. Druhou část tvoří soudobá moderní architktura. Josef Sudek se soustředil na architektonické skvosty puristické a konstruktivistické. Z nich vyčnívají především díla Josefa Gočára, ale i dalších architektů, Jana Rejchla, Oldřicha Lisky, Bohumila Slámy nebo Milana Babušky.

Lada Klokočníková a Ladislav Zikmund-Lender

Ladislav Zikmund-Lender se věnuje také lektorské a přednáškové činnosti, účastní se mnoha konferencí.

V roce 2008 pracoval v Centre for Central European Architecture, kde půl roku vedl výzkumný projekt Urbanity - Twenty Years Later. V současnosti je ředitelem Kotěrova centra - centra individuálního bydlení. Pracuje na monografické edici ego dokumentů architekta Václava Rejchla.

Přispívá do řady tuzemských odborných časopisů, Architekt, Stavba, Atelier či Art&Antiques. Od roku 2014 má samostatný blog na Artalk.cz o architektuře a památkové péči.

autor: KLO
Spustit audio