Průjezd Opočnem bude bezpečnější, silničáři začali stavět dlouho očekávaný obchvat města

2. duben 2019 14:51

V Opočně začala stavba dlouho očekávané první etapy přeložky silnice II/298, která v rámci rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny odvede přetíženou tranzitní dopravu z centra města. Celkové náklady obchvatu města činí 145 milionů korun s termínem dokončení v srpnu 2020. 

Stavbu dnes poklepem základního kamene zahájili představitelé Královéhradeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Štěpánem.

Opočno připravuje v severozápadní části města pozemky pro výstavbu bytových a rodinných domů

Stavba rodinného domu (ilustrační foto)

Město Opočno připravuje novou lokalitu pro výstavbu bytových a rodinných domů. Ta vznikne v severozápadní části města vedle současné zahrádkářské kolonie. Ranice tím chce řešit aktuální nedostatek pozemků pro individuální bytovou výstavbu na území města.

„Obchvat města podstatně zlepší životní prostředí v centru Opočna. Hlavně zajistíme bezpečnost všech Opočeňáků, zejména dětí, které každý den na cestě do školy ohrožují projíždějící automobily na silně přetížené komunikaci,“ zhodnotil hejtman kraje Jiří Štěpán.

„Tranzitní doprava díky obchvatu už nepovede středem města. Jeho stavba je rozdělena do dvou částí. V první etapě vybudují silničáři komunikaci, která ‚obejde‘ město ze severu. Začne na kruhovém objezdu, který vznikne na křižovatce silnic vedoucích z Opočna na Bohuslavice a České Meziříčí. Napojí se za městem na silnici II/298 vedoucí na Dobrušku. Druhá etapa zahrnuje úsek od okružní křižovatky přes přemostění Zlatého potoka a napojí se na silnici ve směru Ledce a Třebechovice. Součástí stavby je rovněž i mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno - Dobruška,“ doplňuje první náměstek hejtmana Martin Červíček s tím, že stavba obchvatu proběhne za minimálního dopadu na silniční provoz.

Silnice II/298 odvede významnou část dopravy z průmyslové zóny. V současné době je osobní a těžká nákladní doprava vedena městem, tudíž je velkým zdrojem hluku a znečištění. Nová komunikace bude sloužit také jako spojnice mezi regionálními centry Dobruškou a Hradcem Králové a jako hlavní přístupová komunikace do rekreačních oblastí Orlických hor. Novou silnici od zástavby města oddělí protihlukové stěny a val osázený dřevinami, díky nim se sníží prašnost a hluk projíždějících automobilů.

Začala stavba obchvatu Opočna

„Náklady na výstavbu první etapy jsou ve výši 145 milionů korun. Celková cena zahrnuje přípravné práce, výkupy pozemků, realizaci samotné stavby a technický dozor. První etapa obchvatu bude měřit 2,1 kilometru. Očekáváme, že hotovo bude v srpnu 2020,“ říká Václav Řehoř odpovědný za krajské investice.

Výstavba první části obchvatu Opočna začíná nabírat reálné obrysy. Stavět se začne už na jaře

Obchvat města hodně pomůže silničnímu provozu (ilustrační foto)

Už v dubnu by měla začít výstavba první části obchvatu Opočna. Nová silnice má výrazně zklidnit dopravu v centru města, kterým dnes projíždí veškerá doprava. Severní část trasy bude mít více než dva kilometry a propojí silnici od Dobrušky s komunikací směrem na Bohuslavice a České Meziříčí. 

Investorem stavby je Královéhradecký kraj, zhotovitelem firma M - SILNICE, a. s. Administraci akce zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací, oddělení průmyslových zón. Na financování stavby obchvatu města Opočna se podílí ministerstvo průmyslu a obchodu a Královéhradecký kraj.

V současné době stavba přeložky II/298 probíhá s minimálním dopadem na stávající silniční provoz, který je omezen pouze na jeden jízdní pruh. Dopravu řídí semafory. Napojení přeložky na stávající komunikaci si ale vyžádá úplnou uzavírku.

Stavba přeložky II/304 v délce 200 metrů proběhne bez omezení provozu. Napojení na začátku a konci úseku bude možné provést po polovinách vozovky za omezení provozu, popřípadě za úplné uzavírky s možností objízdné trasy. Během stavby bude nutné vymezit prostor pro pohyb chodců podél stávající silnice III/30815.

autoři: Lucie Peterková , baj | zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Spustit audio

Související