Opočno v zrcadle 900 let. Stálá expozice se otevírá v jednom z nejstarších domů ve městě

11. červenec 2018

Opočno jakožto staré historické sídlo si v roce 2018 připomíná 950. výročí své první písemné zmínky, která se nachází v Kronice české, jejíž autorství je připisováno Kosmovi. Stáří této zmínky se vymyká běžnému východočeskému rámci a hovoří tak o Opočně jako o velmi významném sídle raného středověku. Od této doby prošlo město dramatickými proměnami a zcela se změnil jeho charakter i postavení.

U příležitosti tohoto výročí vznikne ve spolupráci města Opočna a Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou v roce 2018 v Opočně nová muzejní expozice v budově čp. 55, jejíž slavnostní otevření proběhne v pátek 13. července 2018 v 16 hodin.

Expozice pak bude přístupná v červenci a srpnu denně mimo pondělí a v září o víkendech.

Opočno má v plánu proměnu centra obce Čánka, jejíž kořeny sahají až do 14. století

Centrum obce Čánka

Město Opočno by chtělo v následujících letech opravit centum obce Čánka, která je místní částí Opočna. Zastupitelé na svém poslední zasedání rozhodli, že na celou lokalitu nechají zpracovat architektonickou studii. Ta má za úkol zachovat historickou hodnotu obce, jejíž kořeny sahají až do 14. století. Peníze chtějí v Opočně shánět pomocí dotací.

Expozice nastíní některé důležité okamžiky v dějinách města, přičemž zvláštní pozornost bude věnována zejména etapě raného středověku, z níž pochází první písemná zmínka o městě.

Základem expozice budou textové nástěnné panely doplněné fotografiemi a ilustracemi. Texty budou doplněny trojrozměrnými exponáty vztahujícími se k danému tématu. Pro oživení a větší názornost je počítáno také s modely.

Do budoucna se pak počítá s doplněním expozice o herní prvky.

Opočno v zrcadle času

Velmi zajímavá je ale i budova čp. 55, v níž bude expozice instalována. Jelikož se jedná o jeden z nejstarších stojících městských domů v Opočně, lze i budovu samotnou chápat jako exponát.

Expozice tak bude mít ještě druhou linii, která bude upozorňovat na zajímavé detaily na stavbě a tím vyprávět příběh tohoto domu. Přiznány budou i některé artefakty z nedávného života domu, jako je například velký litinový sporák.

autoři: Milan Baják , Tereza Hoderová
Spustit audio

Související