Opočno má v plánu proměnu centra obce Čánka, jejíž kořeny sahají až do 14. století

26. leden 2018 11:20

Město Opočno by chtělo v následujících letech opravit centum obce Čánka, která je místní částí Opočna. Zastupitelé na svém poslední zasedání rozhodli, že na celou lokalitu nechají zpracovat architektonickou studii. Ta má za úkol zachovat historickou hodnotu obce, jejíž kořeny sahají až do 14. století. Peníze chtějí v Opočně shánět pomocí dotací.

Impulsem pro zadání architektonické studie byla likvidace stávající požární nádrže na čánecké návsi, která je ve vlastnictví Povodí Labe. Nádrž už několik let neplní svoji funkci.

Plán na její zavezení si vedení Opočna rozmyslelo doslova za minutu dvanáct, potvrzuje za městský úřad Renáta Černá: „Tato požární nádrž nám dělala spíše vrásky na čele. Protože se stávala jakousi žumpou a stokou. Nikoliv žádným příjemným místem. A v momentě, kdy jsme už s tou likvidací ve spolupráci s Povodím Labe měli začít, tak jsme se nad tím trošku víc zamysleli."

Celou lokalitu čánecké návsi a přilehlých ploch chce Opočno nově řešit koncepčně a proto zastupitelé odhlasovali zadání architektonické studie.

Ta má klást důraz na zachování historických hodnot obce, říká městský architekt Tomáš Harom: „Asi se to bude týkat hlavně smysluplného vyřešení ploch zeleně a komunikací. Vyřešení dopravy v klidu. Návrh povrchů. Vyřešení jednotných laviček a odpadkových košů. Vyřešení osvětlení. V tomhletom duchu tomu dát nějaký jednotný ráz. Dát tomu nějaký smysl."

Vedení Opočna chce na čánecké návsi zachovat vodní plochu, která by měla zůstat dominantou centra obce.

Nutná je také obnova stávající zeleně, přiznává Renáta Černá: „První fáze bude obnova zeleně, která je v Čánce dnes už částečně v havarijním stavu. Takže už dnes přistupujeme k vykácení prvních lip, které došly na konec své životnosti. Zeleň je jednou z nejdůležitějších součástí veřejného prostranství."

Kolik peněz bude stát proměna centra Čánky zjistí vedení Opočna až ze zpracované architektonické studie. Už teď je ale jasné, že to bude mimo možnosti městského rozpočtu a proto bude chtít Opočno získat peníze z různých dotačních titulů.

Spustit audio

Související