Hráz rybníku Broumar v Opočně je ve špatném stavu. Kolik bude stát oprava?

11. červen 2015

Hráz největšího rybníku na Rychnovsku - opočenského Broumaru - nutně potřebuje opravit. Z opuky ji postavili v 16. století, po válce ji rozšiřovali mimo jiné tím, že tam navezli suť. Po hrázi vede silnice druhé třídy, takže se stavba otřásá a na několika místech se začíná rozpadat. Rybník vlastní město Opočno, pronajatý jej má šlechtická rodina Kolowratů.

"Já vám ukážu jeden z těch největších problémů, co tady je, a to je tady ta stěna, která je původně ze skládaného opukovéhé kamene", zavedl mě k výpusti na přebytečnou vodu vedoucí Správy Kolowratského rybářství Václav Kalenda, který jedná s Povodím Labe o potřebných opravách.

Čtěte také

"Vzhledem k tomu, že teď už po tom nejezdí povozy s koňma, ale těžká nákladní auta, tak se nám to začíná různě propadat. Ono je vidět, že krajnice té vozovky se také propadá. Přesně, tady je problém, jak prostě naráží ta voda a není to vyspárované, zpevněné, tak se vymílá část toho podloží, toho materiálu z hráze a pak to způsobuje takovéhle nerovnosti na vozovce", ukazuje Václav Kalenda.

Zatím co se přesouváme k další problémové výpusti, dozvídám se, že co se hráze týká, jsou tam složitá vlastnická práva. Část patří městu, část Královéhradeckému kraji a část Povodí Labe.

Největší rybník na Rychnovsku Broumar by potřeboval odbahnit

"Vidíte tady na tom čele, které je udělané až později, že je to takový slepenec. Je to hodně poškozené mrazem, stav uvnitř je horší, protože je to ze skládaného kamene a druhá část je dosýpaná někdy po válce, když se hráz rozšiřovala. Tenkrát to bylo šité tzv. horkou jehlou", svěřuje se Václav Kalenda.

Je zapotřebí zakročit včas

Částečně propadlý kus chodníku ukazuje na místo, kde je technický stav hráze také špatný. Václav Kalenda mě vede dovnitř, kde se téměř plížíme hlavní výpustí směrem k hladině rybníku.

Václav Kalenda leze téměř po čtyřech, já jsem v bobku a snažím se přemístit pod hrází. A tady už jsme v klenbě, v tom původním prostoru.

Hráz největšího rybníku na Rychnovsku - opočenského Broumaru - nutně potřebuje opravit. Z opuky ji postavili v 16. století, po válce ji rozšiřovali mimo jiné tím, že tam navezli suť.

"Nad námi vidíme, že některé ty kameny už jsou uvolněné, že jsou tam díry, že tam dám pomalu celou ruku a ještě se nedostanu až nahoru. Tady jsou vidět praskliny v těch kamenech a ten stav začíná být špatný. Tady je vidět i pokles té vrchní vrstvy. Kolik, asi 5 - 6 centimetrů? Možná i 10. Ono to není tak znát, protože tady ten středový šutr to malinko kryje, ale bude to v některých místech takhle", trápí se Václav Kalenda.

Město je připraveno investovat alespoň do základních oprav, pokud by se jednání se všemi spoluvlastníky hráze protahovala, nebyly by dotace a stavba by začala být nebezpečná.

autor: KS
Spustit audio