Jedno z největších setkání sokolníků na světě se koná v Opočně

14. únor 2013

Východočeské město Opočno se ode dneška do soboty stalo centrem sokolníků z celé Evropy. V 10 hodin na tamním zámku začalo již 44. ročník setkání sokolníků.

Ti přijíždí do města z celé Evropy, ale také ze zámoří. Letos jich přijelo víc než 200 - polovina z nich pak přivezla do Opočna na lov své dravce.

Sokolníky čekají lovy ve více než 30 honitbách na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Po následující tři dny se budou setkávat na nádvoří tamního zámku a odtud vyrážet na lov do honiteb na Rychnovsku, Královéhradecku, Náchodsku a Pardubicku.

Unikátnost opočenského setkání milovníků dravých ptáků se pokusil zachytit pomocí mikrofonu redaktor Jiří Fremuth.

Mezinárodní setkání sokolníků na zámku v Opočně

Přibližně pětina sokolníků přijela do Opočna z ciziny, například ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Nizozemska a Irska.

Nejsilnější skupinu dravců tvoří sokolovití a orli. Mezi sokolovité patří například sokol stěhovavý, raroh velký a raroh lovecký. Do Opočna přijeli lovci i s několika kusy káňat Harrisových a káňat rudochvostých.

Sokolníci budou v terénu při jednotlivých lečích lovit zejména bažanty a zajíce. V menší míře se počítá, že dravci uloví kachnu či srnčí zvěř. Celkový výřad každoročně čítá 150 až 170 kusů ulovené zvěře.

Pro veřejnost je připravena ukázka sokolnictví na sobotu od 10:00 na Vodětínském kopci nedaleko Opočna. Lidé se však mohou jít podívat s lovci i do honiteb na skutečný lov.

Mezinárodní setkání sokolníků na zámku v Opočně

Sokolnictví vzniklo před několika tisíci lety v Asii, největšího rozkvětu dosáhlo ve středověku. Domácí tradice sokolnictví spadá do doby Velkomoravské říše, největší rozmach zaznamenalo sokolnictví ve středověku. Zájem o tento způsob lovu začal upadat po vynalezení palných zbraní. Nyní je v republice několik stovek sokolníků.

Spustit audio