Program Antivirus začíná pomáhat i v Hradci Králové. Opatření schválili zastupitelé města

21. duben 2020

Prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství pro podnikatelské a nepodnikatelské účely do konce letošního roku, vytvoření finanční rezervy ve výši 150 milionů korun a poskytnutí 10 milionů na podporu podnikání. To jsou některá opatření, která na svém zasedání schválili zastupitelé města v rámci programu Antivirus. 

V rámci něj již koncem března schválila rada města například odpuštění nájmu nájemcům, kteří sídlí v městských prostorách a museli v době nouzového stavu uzavřít své provozovny pro maloobchodní prodej zboží a služeb. Smyslem programu Antivirus je pomoc podnikatelům či kulturním organizacím v Hradci Králové s nepříznivými dopady způsobenými nouzovým stavem.

Čtěte také

„V posledních dnech vidíme pozitivní čísla vyléčených osob nakažených koronavirem a známe také termíny, jak se postupně začnou uvolňovat vládní opatření. Máme se pomalu vracet do běžného života, ale skutečně to není jednoduchý úkol. Programem Antivirus chceme pomáhat hradeckým podnikatelům, a tím i jejich zaměstnancům,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek z ODS.

„Součástí programu Antivirus je celá řada opatření z oblasti rozpočtu města, poplatků, sociálních věcí, školství, kultury či zaměstnanosti. Máme v plánu jej průběžně doplňovat o další nástroje, kterými chceme snížit negativní dopady současné situace v našem městě,“ dodává primátor.

Pro podnikatelské i nepodnikatelské účely budou do konce letošního roku prominuty poplatky za užívání veřejného prostranství, tedy zábory pro předzahrádky, kulturní, sportovní a další akce.

Z ochozu Bílé věže v Hradci Králové je krásný výhled na Velké náměstí

„Z hlediska vyčíslení nákladů se v rámci prominutí těchto poplatků do konce letošního roku dostáváme na částku přibližně čtyři miliony korun. Již na radě města jsme rozhodli o prominutí nájemného nájemcům, kteří sídlí v městských prostorách a museli v době nouzového stavu uzavřít své provozovny, což v tuto chvíli činí náklady přibližně tři a půl milionu korun za měsíc,“ uvádí Monika Štayrová z Hnutí ANO, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky, dotací a kultury.

Podmínkou prominutí nájemného je, aby žadatel nebyl k 31. prosinci 2019 dlužníkem města. O prominutí nájmu bude možné žádat až zpětně, a to nejdříve po skončení nouzového stavu.

Čtěte také

Zastupitelé také schválili vytvoření fondu ve výši 10 milionů korun na poskytnutí podpory v podnikání. Město bude nadále podporovat sociální služby a sportovní činnosti dětí a mládeže a zároveň budou učiněna opatření směřující ke stabilizaci zaměstnanosti v rámci magistrátu města a městských organizací.

„V rámci finančního vypořádání roku 2019 jsme schválili také vytvoření finanční rezervy ve výši 150 milionů korun, která bude sloužit k překonání tohoto krizového období. Zároveň učiníme taková opatření, která budou směřovat k zajištění finanční stability městských kulturních organizací a společností, kterých se současná situace výrazně dotkla s ohledem na tržby ze vstupného. To se samozřejmě bude týkati dalších společností, jako je dopravní podnik či správa nemovitostí,“ doplňuje náměstkyně Štayrová.

Součástí programu Antivirus jsou již také rozhodnutí ředitelů městských školských zařízení prominout po dobu nouzového stavu platby za školkovné a za školní družinu. Toto opatření vedení města rozšířilo o odpuštění plateb v dubnu a v květnu za využití městských jeslí.

autor: baj | zdroj: Magistrát města Hradec Králové
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser