Procházka časem v Muzeu východních Čech. S virtuální realitou se podíváte na zaniklá místa Hradce

30. červen 2023 08:10

Návštěvníci Muzea východních Čech mají nově možnost díky virtuální realitě poznat dávno zaniklá místa Hradce Králové. Unikátní aplikace zobrazuje necelou dvacítku míst, která buď už neexistují, nebo v minulých staletích výrazně změnila svou tvář. Softwarová aplikace vznikala několik let a podílel se na ní tým historiků, archeologů, památkářů, 3D grafiků i programátorů. 

S podrobnostmi přišel do studia Petr Grulich, ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové. Jak tedy nová aplikace funguje?
Je to procházka časem. Návštěvník muzea si nasadí brýle na virtuální realitu, projde branou času, ocitne se ve 14. století, kde se potká s českou královnou Eliškou Rejčkou.

Čtěte také

A odtamtud potom jednotlivými branami času kráčí století za stoletím, až doputuje do poloviny 20. století.

Ovšem fyzicky se pohybuje na ploše zhruba 2 x 2 metry. Ale jinak kráčí staletími po celém Hradci Králové.

Novinka zobrazuje zhruba dvacítku míst v Hradci Králové. Buď už zaniklá, a nebo v původní podobě. Která místa to například jsou?
Ten výstup vznikl v rámci projektu Královských věnných měst. Takže jsou to místa, která nějakým způsobem korespondují s tím, že Hradec Králové byl věnné město. Tedy nějak se vážou na dějiny správy města.

Je to staré hradecké purkrabství, dále hradecká šibenice, nebo chcete-li popraviště. Potom vodovodní mlýn Trkač, zásobující hradecký vodovod, dál hradecká věznice Kropáčka a potom v pozdější době vodovodní věž Kropáčka.

Čtěte také

Jsou to různé městské brány, které už tady dnes nestojí. Potom márnice a hřbitov, nacházející se kolem chrámu svatého Ducha v době před jeho regotizací. Tedy nikoliv té podobě, jak ho známe dnes, ale v té původní podobě, jak vypadal, řekněme, v 16. a 17. století.

Aplikace tedy zobrazuje i historické postavy. Odpovídá jejich oblečení době, ve které jsou zachycené?
Těch figur tam není mnoho, to bych nerad klamal. Ale jsou tam, tvoří ovšem spíše jen štafáž a takový kolorit. Z těch personifikovaných postav rozhodně nesmím zapomenout na starostu Karla Collino, který starostoval ve třetí čtvrtině 19. století. A je to v uvozovkách pachatel toho, že poslal do sběru hradecký historický archiv. Takže část historických materiálů Hradce Králové už neexistuje, zmizela.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
sídlí v secesní muzejní budově, postavené v letech 1909 až 1913 architektem Janem Kotěrou. V roce 1995 bylo muzeum prohlášeno národní kulturní památkou. Součástí muzea je také Muzeum války 1866 na Chlumu.

autoři: Romana Joudalová , baj
Spustit audio

Související