Přírodní rezervace Dubno u České Skalice zarůstá rákosím. To může zahubit chráněné orchideje

14. srpen 2018 10:54

Vzácné květiny a živočichy v přírodní rezervaci Dubno u České Skalice ohrožuje rozrůstající se rákos. Ten se stále víc objevuje na zhruba čtyři hektary velké louce sousedící se Zličským rybníkem. Louka je přitom domovem vzácných motýlů a především dvou druhů orchidejí, pětiprstky hustokvěté a prstnatce pleťového. 

Zatímco před několika lety byl rákos jen podél rybníka, teď se rozšířil odhadem na osmdesát procent louky. Roste tak desítky metrů od břehu. Může to souviset s plánem péče, schváleným příslušným orgánem ochrany přírody. Ten nařizuje, aby se sekalo jen jednou ročně a část louky se vždy nechala neposekaná.

Jaro už je cítit ve vzduchu na farmě Dubno u České Skalice. Rodí se tam první letošní mláďata

Telátko na farmě Dubno u České Skalice

I když je vzduch mrazivý, v přírodě se už rodí jarní mláďata. A platí to i pro ta, která jsou ustájena na farmách a statcích. První jehňata, selata, ale třeba také telátko nebo pštrosáčata - takové přírůstky hlásí farma Dubno u České Skalice.

„Plán péče je pro nás směrodatný. V podstatě dvacet procent louky se nechává stát kvůli zoologům, kvůli vývinu motýlů. A každý rok se posouvají pásy, které ten plán péče nařizuje, abychom je nechávali stát," vysvětluje Zdeněk Hovádek, který louku na základě smlouvy se státem posledních pět let seká.

Rákos je přitom extrémně invazivní rostlina, má vysokou spotřebu vody a vytlačuje původní druhy květin, včetně chráněných orchidejí. Ty může rákosí podle botaničky Agentury ochrany přírody a krajiny Elišky Vicherové během několika let prakticky zlikvidovat. „Ten rákos se natáhne na celou lokalitu a díky velké produkci biomasy ty ostatní druhy, které jsou konkurenčně méně schopné, tak vlastně úplně zmizí."

Další postup proti expanzi rákosu by měla stanovit expertní skupina

Řešením by mohlo být častější kosení rákosu, ještě předtím, než začne plně nakvétat. Ovšem tak, aby to neohrozilo chráněné orchideje.

„Řeší se to dvěma způsoby. Buď je to kosení nad těmi vzácnými druhy rostlin, tedy řekněme třeba půl metru nad zemí. A musí se to dělat ručně křovinořezem. Další variantou je pak ve stejný termín rákos pokosit klasicky, ale obkosit ty vzácné druhy," doplňuje Eliška Vicherová.

Přírodní rezervaci Dubno u České Skalice ohrožuje rozrůstající se rákos

To ale vyžaduje změnu zmiňovaného plánu péče. Problémem by se měla zabývat expertní skupina zřízená Krajským úřadem. Ta dostane do ruky fotodokumentaci stavu luk dokládající současnou expanzi rákosu.

„Fotografie budou sloužit jako podklad pro chystané jednání. Odborníci by na něm měli dohodnout společný postup orgánů ochrany přírody, třeba i případné úpravy plánu péče, pokud se budou jevit jako žádoucí," vysvětluje mluvčí Krajského úřadu Sylvie Velčovská.

Hlavní příčinu současného stavu nelze podle Odboru životního prostředí Krajského úřadu jednoznačně určit, pravděpodobně se jedná o kombinaci několika jevů - sucha, nesekání části louky i osm let starého odbahnění rybníku a vytvoření tůněk.

Spustit audio

Související