Před 75 lety začalo Pražské povstání. V Hradci Králové byly ovšem 5. května 1945 také oběti

5. květen 2020 09:41

Dnes je to přesně 75 let od začátku Pražského povstání. Česká národní rada vydala prohlášení o konci Protektorátu a o převzetí moci. To ale neznamenalo hladký konec války, na řadě míst se bojovalo. V Hradci Králové byly 5. května také oběti. Jak vypadal dnešek před 75 lety v našem krajském městě? 

O tom teď podrobněji s reportéry Martinem Pařízkem a Ondřejem Vaňurou, kteří v uplynulých dnech pátrali v archivech.

Květen 1945 v Hradci Králové - povstání den po dni:

Pátek 4. května
Ředitelství státních drah v Hradci Králové přijalo telegram protektorátního ministra Kamenického, aby byly odstraněny německé nápisy, vyvěšeny čs. vlajky a čeština zavedena jako jediný státní jazyk. Telegram byl rozšířen do dalších míst a přispěl k aktivizaci obyvatel, neboť byl považován za počátek převratu a protiněmeckého vystoupení.

Byl vytvořen revoluční národní výbor (RNV), jeho branná komise a vypracovány plány na převzetí objektů a úřadů v posádce a odzbrojování německých jednotek. Kvůli nedostatku zbraní a silnou koncentraci vojska bylo dohodnuto od bojových akcí ve vnitřním městě upustit. Gestapo mělo pohotovost.

Sobota 5. května
V hradeckých závodech se nepracovalo. Poprvé se ozval revoluční vysílač Hradec Králové a podával zprávy o postupu sovětské armády, o přesunech německých jednotek a bojích v Praze. Nepodařilo se jej odhalit a 7. května byl přemístěn do všestarské rozvodny, odkud vysílal na vlně 230 metrů.

Poslech vysílání revolučního rozhlasu v Hradci Králové

V Kratonohách padlo při přestřelce s německými vojáky pět místních občanů. Na Novém Hradci padl při odzbrojování Václav Pultr. Ve Vysoké nad Labem odzbrojili místní dobrovolníci místní posádku a dva její členy zastřelili. Němečtí vystěhovalci, kteří byli v obci ubytovaní, informovali posádku v Hradci Králové a ta vyslala do obce trestnou výpravu, při níž byli zastřeleni čtyři místní občané a šest zadržených sovětských zajatců.

U Nového Bydžova Zdeněk Hrubý, v Praskačce byl zabit jeden Čech a v Olešnici u Chlumce byli zastřeleni 4 občané. Ve strážním domku byl zabit železničář Karel Klouček z Klamoše. V Syrovátce místní odzbrojili strážní oddíl, do Benátek přišel s četou partyzánský velitel, přidalo s k ní nejen čeští dobrovolníci ale i 22 zajatců z únorových transportů.

Čtěte také

Lidé se shromažďovali v ulicích. Na domech byly vyvěšovány československé a spojeneckými vlajky, začalo odstraňování německých nápisů. Dopoledne byly odpojeny všechny německé telefonní stanice. RNV jednal se zástupci Schörnerovy armády.

Okupační moc souhlasila s vytvořením čs. vojenských jednotek za předpokladu, že budou udržovat pořádek a nebudou bránit odjezdu nebo průjezdu vojska na západ. Bylo dosaženo propuštění vězňů a kapitulace Schutzpolizei. Městem procházely ozbrojené německé hlídky, vojáci obsadili vybudované zátarasy na křižovatkách a mostech.

Velitel německé posádky si vynutil odstranění vlajek a pod hrozbou zastřelení rukojmí obnovení telefonního spojení. V okrajových částech města docházelo k přestřelkám, byli první ranění a mrtví.

Neděle 6. května
I v neděli měli německé hlídky a vojáci u zátarasů pohotovost. Z města vyjížděly jednotky SS a wehrmachtu na trestné výpravy proti povstalcům do okolí, např. do Býště. Německým jednotkám byl čten Schörnerův rozkaz, vyzývající vojáky k soudržnosti, neochvějné vůli k odporu a pevně sevřené frontě, aby se mohli dostat do vlasti.

Němci opouští Hradec Králové

Dne 6. května vypravili z Nového Bydžova a ze Smiřic auta s potravinami a obvazovým materiálem do bojující Prahy. Podobnou pomoc poté organizovaly a další místa okresu. Z hradeckého letiště vzlétala letadla na bojové a hlídkové lety proti ohniskům povstání nejen proti Praze, ale na Holice, Jilemnici, Semily, Lomnici nad Popelkou, Novou Paku, Turnov, Úpici a Jičín.

Začala se formovat čs. armáda, zaměřila se však jen na výkon pořádkové služby.

Pondělí 7. května
Většina hradeckých obchodů zůstala uzavřena. Do města přijížděly posily wehrmachtu. Národní výbor vyzval německého starostu Franze Hegera k odstoupení. Ten odmítl, ale v noci z města tajně uprchl. K dispozici RNV se hlásili dobrovolníci. Vojáci, četníci a mládež byli využíváni pro spojovací službu. Hradecké ženy se přihlásili ke službě zdravotní.

Revoluční hradecký rozhlas byl přemístěn do rozvodny ve Všestarech. Ve Vysoké nad Labem odzbrojili místní dobrovolníci německou posádku, dva její členové byli zastřeleni.

Z Hradce Králové sem byla vyslána trestná výprava, která zde popravila devět rukojmí. Začala evakuace německý starců, žen a dětí. Po sedmnácté hodině oznámil londýnský rozhlas zprávu o kapitulaci Německa. Hradečané reagovali obnovenou vlajkoslávou na domech.

Velitel posádky vydal oznámení, že hlášení zahraničního rozhlasu jsou nesprávná a zostřil zákaz vycházení. V ulicích docházelo k incidentům, střílelo se u Grandhotelu, u Gayerových kasáren, na Pospíšilově třídě, v Malšovicích, Svobodných Dvorech, Plotištích a na Novém Hradci.

9.5. Rudá armáda v Hradci Králové

Navečer podnikli zástupci RNV a čs. četnictvo výpravu do sídla gestapa s cílem úřadovnu likvidovat. Gestapo na svoji ochranu povolalo vojáky s kulomety a pancéřovými pěstmi. V noci pak příslušníci gestapa pod ochranou vojska město opustili.

Úterý 8. května
Do města přišly jednotky Vlasovců a byli umístěni v kasárnách u Orlice. V řadách německé armády panoval po vyhlášení kapitulace zmatek. Boje a přestřelky se odehrávaly především v okolí letiště a vyžádaly si několik obětí z řad místních občanů. RNV převzal po útěku F. Hegera moc nad městem. Vyhlásil mobilizaci a začal organizovat vojenské oddíly. Na výzvu se dostavilo na 6000 mužů.

Odstraňování německých nápisů v Hradci Králové

Dne 8. května začal hromadný odchod německé armády směrem na západ. To podnítilo obyvatel okrajových čtvrtí města v Kuklenách, Plotištích a na Novém Hradci k jejich odzbrojování. Byli propuštěni političtí vězni a revoluční národní výbor převzal veškerou moc.

Opět proběhlo jednání s německým velením posádky. Bylo dohodnuto ustavení deseti společných česko-německých šestnáctičlenných hlídek, které měly ve městě udržovat pořádek. Kolem poledne začali Němci na letišti provádět tzv. plán ARLZ, byly ničeny letouny a letištní zařízení. Do noci stoupal nad letištěm k obloze černý dým.

8.5. Americká mise a odcházející němečtí vojáci

Začala evakuace německých lazaretů, služeben i posádky. Vojáci na nejrůznějších vozidlech a v pochodových útvarech zaplnili komunikace. Nejdůležitější událostí dne byl průjezd kolony vozidel parlamentářů americké mise ke generálu Schörnerovi.

Dopoledne přijely na Velké náměstí lehké džípy a vojáci doručili z Prahy představitelům RNV dopis pro vojenské velitelství a zajišťovali pohonné hmoty pro zpáteční cestu. Odpoledne vjela na náměstí i těžká kolová vozidla. Americkým vojáků se ve městě dostalo nadšeného uvítání. Lidé jim spontánně vyjadřovali svou radost z konce války.

Středa 9. května
V ranních hodinách se rozšířila zpráva, že se do města blíží Rudá armáda a organizovaný německý ústup se změnil v útěk. Na důležitých křižovatkách čs. hlídky zastavovaly vozidla a po odzbrojení je propouštěly dál. V krátké době bylo k dispozici značné množství zbraní.

9.5. Rudá armáda v Hradci Králové

Od rána byli hradečtí občané v ulicích a očekávali příjezd sovětských vojáků. Blížili se k městu ze čtyř směrů: od Třebechovic, Dobrušky, Jaroměře a Holic. První se na Slezském Předměstí objevili na motocyklu dva vojáci-průzkumníci ze 106. střeleckého pluku.

Dne 9. Května v ranních hodinách přijel do Hradce Králové první sovětský průzkumník.

Na území Hradecka se setkala vojska 1. a 4. ukrajinského frontu : 107. střelecký sbor generálporučíka Gordějeva, 106. střelecký sbor generálmajora Iljinych. Do severní části okresu od Dobrušky přijeli vojáci 115. střeleckého sboru generálmajora Kozačika a od Jaroměře 43. střelecký sbor generálporučíka Andrejeva, které byly součástí 59. armády pod velením generálporučíka Korovnikova.

9.5. Rudá armáda v Hradci Králové

Rychlá skupina 60. armády UF dorazila 9. května v 5,30 do Žamberka a přes Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí a Třebechovice dorazila po poledni do Hradce Králové, přes Chlumec a Poděbrady postupovala na Prahu, kam dorazila před 19. hodinou.

Celé dopoledne projížděly městem kolony automobilů, obrněných vozidel a tanků směrem na Prahu. Na pomoc Praze s nimi odjížděli i místní dobrovolníci. V odpoledních hodinách obsadil předměstí a okolní obce 115. střelecký sbor.

Teprve rudoarmějci z odpoledních sledů měli čas se zastavit, pozdravit s jásajícími lidmi a občerstvit se. K večeru převzali sovětští vojáci z rukou čs. hlídek letiště. Následující den vítali sovětské vojáky z 60. armády na Novém Hradci Králové.

První dny svobody
Městem procházely dlouhé kolony zajatých německých vojáků. Byli soustřeďováni do kasáren a bývalých zajateckých táborů.

9.5. Rudá armáda v Hradci Králové

V následujících dnech pracovali na odstraňování zátarasů a barikád z ulic města. RNV se snažil udržet pořádek, zajistit zrádce a kolaboranty, zabezpečit zásobování obyvatel, repatriantů a zajatců, obnovit chod průmyslových závod a obchodů a zabránit rabování opuštěného německého majetku.

První veřejná manifestace na oslavu osvobození se uskutečnila 12. května 1945 na Velkém náměstí. Člen RNV Bohumil Nikodým ve své řeči vyjádřil vděk Rudé armádě a spojencům a slíbil, že národ nikdy nezapomene na ty, kteří za jeho svobodu položili své životy.

Spustit audio

Související