Povinnost nosit roušky komplikuje život lidem se sluchovým postižením. Nemohou odezírat ze rtů

29. leden 2021 09:12

Poslední měsíce jsou velmi složité pro lidi se sluchovým postižením. Zatímco dřív svůj hendikep alespoň částečně kompenzovali odezíráním ze rtů, teď tu možnost kvůli rouškám nemají. A znakovým jazykem se s drtivou částí běžné populace nedomluví. Potíže přitom nemají jen lidé, kteří jsou neslyšící od narození, ale také celá řada seniorů, kteří o sluch přichází s přibývajícím věkem. 

Čtěte také

Lenka Ulmanová neslyší od narození, podle toho vypadá i její řeč. Zatímco dřív svůj sluchový hendikep kompenzovala odezíráním ze rtů, teď to má kvůli rouškám mnohem složitější.

S problémy se setkala například u lékaře, s ním následně komunikovala pomocí tužky a papíru. To ale řada jejích známých a kamarádů nedokáže.

„Bohužel ne všichni dokáží rozumět v českém jazyce. Protože oni mají češtinu jako cizí jazyk a jako mateřštinu znakový jazyk," vysvětluje Michal Procházka, který je nedoslýchavý, mluví ale srozumitelně a v Hradeckém centru pro osoby se sluchovým postižením pracuje jako tlumočník.

Čtěte také

Další velkou skupinou, která má kvůli rouškám potíže s komunikací, jsou podle sociální pracovnice Jany Smetanové senioři.
„Pokud nosí naslouchadlo, které je připevněno za uchem, tak je rouška častou příčinou toho, že když si ochranu úst sundávají nebo nasazují, tak jim naslouchátko spadne. Dokonce ho mohou i ztratit."

Senioři, ale i ostatní lidé se sluchovým hendikepem, se tak ještě více než dřív izolují od ostatních. Potvrzuje to ředitel Hradeckého centra Michal Vejprava.
„Spíš z obav ještě více zůstávají doma a nikam nevycházejí."

Starší dáma v roušce

Kolika lidí v republice se takový problém týká, nikdo neví, žádné oficiální statistiky totiž neexistují.

Spustit audio

Související