Petr Voldán: Na tradiční značky buďme hrdí

8. září 2017
"Osmička" neboli Tatra 87

Tradice značek se ve světě cení. U nás naopak mnohdy přehlíží nebo necitlivě zlehčuje. Autor pravidelné páteční glosy Petr Voldán to považuje za chybu:

Automobilka Tatra letos slaví 120 let od zahájení výroby prvního vozidla se spalovacím motorem. Není tedy velkým překvapením, že značka s takovou úctyhodnou tradicí má u našich lidí stále zvuk a řadí ji mezi tři nejznámější, které uvádějí v průzkumech. Podobně je to s koly Favorit, ta se začala vyrábět v roce 1951 a mezi Čechy má Favorit stále jako značka silný zvuk. Jen dva příklady, kdy - i podle mého - máme být, pokud jde o tradici, na co hrdí.

Tradice značek se navíc za našimi hranicemi cení asi ještě víc

Což mi mnohdy napovědělo při častých cestách po světě někdy až úsměvně urputné zdůrazňování i tak v uvozovkách “mladých” tradic, jako byla výroba stará patnáct let nebo obchod s délkou života i pouhých deset roků. Jenomže v konkurenci to už byl pro majitele argument, který jim stál za upozornění a reklamní využití.

Favorit je naše značka

V tomto kontextu tak vůbec nedokážu pochopit přezíravě kritické shrnutí průzkumu o - pro naši veřejnost nejznámějších - značkách z minulosti, které se pořád těší oblibě. Prý Češi stále slyší na značky z dob před listopadem 1989. Popravdě nevím, proč by slyšet neměli. Další příklad za všechny - třeba Remoska, neboli pečící mísa s víkem - přišla do výroby v padesátých letech minulého století a modernizovaná i s úpravami jako “pečenka” dobývá trhy i v Británii nebo jinde ve světě.

Zkrátka - někdy hodně pohrdavě vyléváme s vodou z vaniček i dítka, která bychom si měli spíš hýčkat, než nad nimi ohrnovat nos a dávat jim zpolitizované nálepky o nostalgii za předrevolučními časy. A zařadit sem třeba i značku, která píše svoji historii už od dob před první republikou, jako zmíněná “Tatrovka”, to by asi sneslo i silnější výraz než jen, že to je přinejmenším hloupost. Naopak považuji za dobré, že se mnohé dříve známé značky dokázaly vrátit, jako například hodinky nebo kosmetika původně určená pro filmaře. I to, že si ceníme značek i dříve zmíněných a dalších. A teď už příjemný pátek i celý víkend.

Publicista Petr Voldán glosuje současné kulturní, společenské i politické dění na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Slyšet je můžete v 6:50 hodin.