Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou se už brzy otevře veřejnosti

9. prosinec 2018 10:35

Po dvaceti měsících oprav bude opět 15. prosince otevřena pobočka vrchlabského Krkonošského muzea Správy KRNAP - Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou. Za tu dobu se muzeum dočkalo generální rekonstrukce celé budovy i expozice. 

Projekt stavební a expoziční obnovy byl finančně podpořen z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřeného na podporu muzeí (zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví).

Krkonošské poudačky - nářečí jako řemen. Přiďte pobejt!

Vybavení malebné roubenky

Toto krásné krkonošské pozvání jsme si dovolili vypůjčit k našemu kvízu. Co je vlastně nářečí? Je to nespisovný jazykový útvar užívaný pouze mluvčími z určité geografické oblasti. Nářečí v češtině vznikala přibližně od 12. století jako důsledek izolace jednotlivých oblastí a osob v nich žijících. 

Slavnostní otevření Památníku se uskuteční 15. prosince 2018 od 14 hodin u příležitosti 60. výročí jeho založení.

Památník zapadlých vlastenců sídli v budově bývalé fary v Pasekách nad Jizerou od jeho založení roku 1958. Správa KRNAP objekt spravuje od roku 1980.

„Budova byla v nevyhovujícím technickém stavu pro provoz muzea. Rizikem byly statické trhliny, vysoká vlhkost i nevhodné dispoziční řešení," říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Pasecký Památník zapadlých vlastenců se brzy otevře veřejnosti

Projekt kromě celkové rekonstrukce technicky a stavebně již nevyhovujícího objektu zahrnoval také modernizaci stávající expozice, jejíž poslední dílčí obnova proběhla před bezmála deseti lety.

Čtěte takéPamátník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou

Témata expozičních prostor se nezměnila, jen budou prezentována v nových výstavních prostorách a mobiliáři.

Rekonstrukcí objektu získalo muzeum kvalitnější dispoziční řešení expozic a lepší zázemí pro personál muzea i pro sbírky samotné.

Pasecký Památník zapadlých vlastenců se brzy otevře veřejnosti

V den znovuotevření památníku bude veřejnosti také představena zrestaurovaná opona paseckých ochotníků.

„Tato památka na bohatý spolkový život této české výspy západních Krkonoš byla dlouhodobě uskladněna ve stodole, což jí samozřejmě nijak neprospělo," upřesnila ředitelka Krkonošského muzea Správy KRNAP Blanka Zázvorková. Vloni byla převezena do restaurátorské dílny Luboše Machačka z Litomyšle, který oponu malovanou temperou přímo na plátno zrestauroval.

autor: baj | zdroj: Správa Krkonošského národního parku
Spustit audio

Související