Ojedinělý nález pravěké, kompletně zachované amfory, se podařil archeologům v Trutnově

12. květen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Archeolog trutnovského Muzea Podkrkonoší Ondřej Tůma - nejstarší dochovaná keramická památka na Trutnovsku z mladší doby bronzové

Už jste od nás slyšeli zprávu o unikátním nálezu v Trutnově. Našly se tam snad nějaké středověké nádoby a jedna z nich by mohla být dokonce až z pravěku. A tak jsme moc rádi, že nám všechny ty nálezy dnes pomůže trochu objasnit a vysvětlit archeolog trutnovského Muzea Podkrkonoší Ondřej Tůma.

Co se to vlastně v Trutnově povedlo najít?
Nález byl učiněn ve sklepních prostorách jednoho z trutnovských měšťanských domů na ulici Jihoslovanské. Byl učiněn v takových podmínkách trošičku bojových, řekněme. Jednalo se o havárii potrubí, kdy voda zbortila část sklepní chodby, no a s tou zborcenou klenbou se zřítily i vrstvy, které byly vně této chodby. Z těch vrstev jsme získali poměrně značné množství keramických nálezů, z nichž nejstarší pocházejí někdy snad již z toho přelomu 13. a 14. století. Potom tam jsou nálezy mladší, až do období renesance a baroka. Nicméně kromě těchto středověkých a raně novověkých nálezů zde máme ojedinělý nález pravěké nádoby. Jedná se o kompletně zachovanou amforu z období kultury lužických popelnicových polí, pravděpodobně z její slezsko-platěnické fáze, což je tedy sklonek doby bronzové a případně začátek doby železné.

A podle čeho se to pozná, že jsou ty nádoby tak staré nebo ze kterého období vlastně jsou? To děláte nějaké chemické rozbory?
Pozná se to především podle typologie, což znamená vlastně podle tvaru nádoby, podle její výzdoby, podle keramického materiálu.

V místě nálezu se pravděpodobně nacházela jakási keramická dílna. Je možné, že ten hrnčíř si odněkud přinesl právě jako kuriozitu tuto pravěkou nádobku.Ondřej Tůma, archeolog trutnovského Muzea Podkrkonoší

Amfora je taková trošku šišatá a taková deformovaná.
Ano, máte pravdu. Je deformovaná. Tady je právě ten problém, že nádoba prošla druhotným přepálením, takže se dostala pravděpodobně někde do nějakého požáru. Ta deformace, my si nejsme úplně jisti, jestli vznikla už tedy při tom prvním vypalování, to znamená, že by se jednalo vlastně o nepovedený kus, anebo právě následkem toho druhotného přepálení.

Ale určitě vás potěšilo, že se ten nález zachoval vcelku, to znamená nerozbitý.
Ano, to bylo veliké překvapení, protože většinou v těch vrcholně středověkých vrstvách se nacházejí ty nádoby ve fragmentech, to znamená jednotlivé střepy. Tady opravdu bylo značné množství těch nádob zachováno ve velkých kusech. Některé jsou celé, jedná se o mističky, některé jsou poškozené, ale jedná se stále ještě o velké části těchto nádob.

Archeolog trutnovského Muzea Podkrkonoší Ondřej Tůma ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Vraťme se zpátky k tomu domu, co je to za dům? Ten je v historické části Trutnova.
Ano. Jedná se o měšťanský dům. Tady je ještě trošičku složitější ten vývoj onoho sklepa, ke kterému vedla právě ta chodba. My máme od majitele zjištěno, že dům, který stojí přímo nad tím místem nálezu, není úplně jeden z těch nejstarších. Nicméně sklep, k němuž ta chodba vedla, je opravdu jeden z nejstarších v Trutnově.

Ty klenby vlastně nejsou asi původně součástí toho domu, oni sloužily k něčemu jinému. Tam byly nějaké hradby?
Nález se nachází vlastně v blízkosti městských hradeb. Tam byl nějaký předpoklad, že by se mohlo jednat o nějaký sklep snad za účelem skladování všeho možného, od potravin až po zbroj a tak podobně. Ale v podstatě ten primární účel toho sklepa se nedá s přesností už dnes zjistit.

Co jste na to říkal, když vás zavolali a poprvé jste ty nádoby viděl?
Tak, přiznám se, že opravdu ten nález pravěké nádoby mě velice zaskočil, protože v Trutnově nemáme doposud doloženo stabilní osídlení. V podstatě tady je trošičku ta komplikace, že my jsme nezachytili žádnou pravěkou situaci, ze které by tato nádoba mohla pocházet. Takže je dost pravděpodobné, že se jedná o nález v druhotném uložení, to znamená, že tento nález nedokládá stabilní osídlení v Trutnově v pravěku.

Měli jste také štestí v neštěstí. Protože díky té nešťastné události, co se týká vody ve sklepě, se vám podařilo něco takového objevit a najít. Stává se to často?
No přiznám se, že úplně často ne. Většina nálezů se nachází při stavební činnosti. To znamená při různých rekonstrukcích, výkopech kanalizací, přípojek a tak podobně. Tady to je taková trošičku specifická situace. Nicméně stalo se to.

Takže pro vás určitě radost. A o čem tedy tyto nálezy svědčí?
Já bych se trošičku ještě vrátil k těm nálezům mladším, tedy těch středověkých a novověkých nádob. Tady je opravdu zajímavé to, že většina těch nádob byly deformovaná. Kromě těch nádob se tam našly i formy na jakési sošky. Vypadá to, že se jedná o sošky opic. To je tedy záležitost novověká, pravděpodobně barokní, nicméně veškeré tyhle nálezy vypadají tak, že se pravděpodobně v místě toho nálezu nacházela jakási keramická dílna. A právě tady je spojitost s tou pravěkou nádobkou. Je dost možné, že ten hrnčíř nebo řemeslník si odněkud přinesl právě jako kuriozitu tuto pravěkou nádobku. Takže je možné, že se tady nenachází jakoby v původním uložení.

Archeolog trutnovského Muzea Podkrkonoší Ondřej Tůma - nejstarší dochovaná keramická památka na Trutnovsku z mladší doby bronzové

Tohle je nádherný příběh, že si hrnčíř někde našel tu amforu a přinesl si ji do své dílny. Kolik těch nádob se celkem našlo?
Nádob dochovaných v takové celistvosti je zhruba kolem sedmi, jinak samozřejmě je tam množství fragmentů, těch je tak kolem 150 zhruba.

Jak je na tom obecně Trutnovsko s bohatostí na archeologické nálezy?
Trutnovsko je v tomhle trošičku taková Popelka, když to tak řeknu. Je to trošičku chudší kraj, nicméně se zde také nachází pravěké i středověké nálezy. Samozřejmě ten středověk a novověk tam převládá. Nicméně vzhledem k tomu, že okres Trutnov je poměrně rozlehlý a zabírá území jak od těch nižších poloh kolem Hradce Králové až po naše nejvyšší hory, tak je tam to osídlení velice různorodé. Dá se říci, že z té jižní poloviny máme nálezy jak už vlastně pravěké, od neolitu, doby bronzové, keltského osídlení, ojediněle jsou tam i nálezy z raného středověku. A potom hlavně v té severní polovině se nacházejí nálezy hlavně vrcholně středověké, raně novověké a novověké.

Co pak bude s těmi nálezy dál? Uvidíme je třeba návštěvníci Podkrkonošského muzea v Trutnově?
Nálezy se samozřejmě zkonzervují, poslepují, zaevidují a popíší. A samozřejmě budou následně vystaveny, nicméně vám momentálně nemohu říct přesně, kdy to bude.

autor: jak
Spustit audio