Město Hořice se letos zadluží

Hořice

Město Hořice se letos zadluží. Předběžně se počítá až s 45 miliony korun. Největšími investičními akcemi v hořickém rozpočtu je například rekonstrukce Všehrdovy ulice, rekultivace skládky v Lískovicích nebo vybudování protipovodňových opatření v Libonicích. Úvěr budou hořičtí čerpat pouze v případě, že se podaří získat dotaci na akci Město bez bariér. K ní místostarosta Jaroslav Vácha doplňuje: "Doufáme, že až bude probíhat vlastní výběr, tak, že budeme úspěšní, protože jsme tomu věnovali poměrně velké úsilí a i pracovníci jak krajského úřadu, tak úřadu regionální rady naznačují, že ten záměr je správný a žádná závažná pochybení nám tam nebyla vytknuta."

"Věříme, že záměr, kterým chceme ulehčit a usnadnit pohyb našim znevýhodněným spoluobčanům, že bude úspěšně završen," dodal Jaroslav Vácha, místostarosta Hořic.
Celkové náklady na akci Hořice - město bez bariér se odhadují na 120 milionů korun.