Má svou metodu, jak učit děti a vydává vlastní učebnice. Matematika, to je čtení s porozuměním

28. březen 2018

Bývalý ředitel Základní školy v Nemyčevsi na Jičínsku Miloš Novotný je přesvědčen, že přišel s tím, co chybí. Vytváří vlastní učebnice, které mají malým školákům usnadnit začátky se čtením, psaním, ale také počítáním. A o jeho knížky a slabikáře roste na mnoha školách zájem.

Kolik let jste prožil za katedrou?
Za katedrou jsem byl 25 let. A z toho jsem 24 let dělal ředitele na malotřídních školách. Já jsem srdcař.

Malotřídky. Připomeňme, tam jsou dva ročníky v jedné třídě.
Kdyby dva. Já mám za sebou 3 i 4 ročníky v jedné třídě.

Celý život jste se věnoval dětem, prvňákům, druhákům. První stupeň jste učil?
První stupeň, začátky. Já jsem z kantorské rodiny a jsem na to moc hrdý. A vlastně vše, co teď dělám, tak to jsou trošku posunuté myšlenky mé maminky.

Miloš Novotný ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Dokážete si vzpomenout, kdy jste se vy učil číst, psát a počítat v první třídě?
Na to si pamatuji. A protože jsem nebyl úplně nejlepší žák, až potom na vysoké škole jsem zjistil, že jsem dyslektik, tak mně to vůbec, ale vůbec nešlo. Ale protože jsem z té kantorské rodiny, tak se mnou měla maminka trpělivost. A nějakým způsobem mě z toho dostala. A když jsem potom začal tvořit učební materiály, tak jsem si na to vzpomněl, jaké to bylo. A chtěl jsem to dětem těmi postupy ulehčit.

Já si vzpomínám, když jsem četl ve slabikáři: m-a, m-a. A pak mi z toho vyšel táta. Protože jsem si to domyslel. To asi dělají děti běžně, že si to domýšlí.
Samozřejmě.

Učebnice Miloše Novotného

Co matematika? Také jsem si vzpomněl, jak jsem doma v kuchyni odčítal na hodinách.
Já jsem začal tvořit kolem českého jazyka metody čtení a psaní. A potom jsem si položil otázku, kde to čtení a psaní rozšířit. A to samozřejmě vedlo na matematiku, na slovní úlohy. Když už jsem se do toho dal, tak jsem trošku začal hýbat i s tou matematikou, s nějakými postupy. A můj první křest v nakladatelství se kterým spolupracuji, tak to nebyla čeština, ale matematika. Přemýšlel jsem nad tím, jestli se do toho dát. Na něčem se začít musí a tak vznikla před 5 lety Matýskova matematika.

Je důležité slyšet, vidět a pak si to všechno představit a zkombinovat. To je pro prvňáčka to nejdůležitější.
Miloš Novotný, autor učebnic pro děti

Ale zase na druhou stranu, to s tím také souvisí. Čtení v matematice. Abychom pochopili ty úlohy.
Samozřejmě. Matematika, to je čtení s porozuměním. Když nevím, co jsem přečetl, nemám co počítat.

Učebnice Miloše Novotného

Tedy není to jen o slabikách a písmenkách. Ale aby dítě dokázalo porozumět textu. Je třeba se ho ptát, dávat mu otázky, vyzvídat, jestli ví, o čem čte.
To je základ. Na začátku je to opravdu o těch písmenkách a slabikách. Ale hodně rychle se tomu musí dát smysluplnost. Jak já říkám, aby člověk získal vzdělávací sebevědomí. Jak vím, co čtu, proč to čtu, tak to dává sebevědomí do dalšího studia.

Dočetl jsem se o vás, že jste přišel na nějaké tři metody startů. Je to tak?
V podstatě jsem dvě metody zkombinoval. Analyticko-syntetickou metodu. To je základ. Z genetické metody jsem si půjčil nějaké prvky. Do materiálů Čteme a píšeme s Agátou jsme to začlenili pod názvem Metoda tří startů.

Učebnice Miloše Novotného

Můžeme to trošku vysvětlit?
Základem je analyticko-syntetická metoda, čili vše po slabikách. Ale z genetické metody jsme si půjčili začátek, kdy děti začínají pracovat s velkými písmeny, která současně čtou a píší. Což je velký nápor právě na to čtení s porozuměním. A já jsem si položil otázku, proč v analyticko-syntetické metodě k jednomu fonému, musí být 4 grafémy? A nikdo mi nebyl schopný odpovědět. Protože v genetice začínají velkým tiskacím písmem a úplně jim to na začátku stačí. Tak vznikla prostě analyticko-syntetická metoda s velkými písmeny. Je důležité slyšet, vidět a pak si to všechno představit a zkombinovat. To je pro prvňáčka nejdůležitější.

Čtěte takéMatýskova matematika

Kdy vám začala vrtat v hlavě myšlenka, že by šlo lépe učit děti číst, psát a počítat?
Těch impulsů bylo víc. Ale jeden ze základních a opravdu takových stěžejních impulsů byla zkušenost, kdy jsem učil ty čtyři ročníky najednou, češtinu i matematiku. První, druhý, třetí a čtvrtý ročník v malotřídce. V tu chvíli se začnete na ten proces dívat úplně jinak. Musíte nějakým způsobem zadávat úkoly. V klasické třídě to je odvislé od ústního zadání učitele, ale tady? Ale když ne ústně, tak jak? Písemně. Když písemně, tak ale děti musí vědět, co čtou. A kladl jsem si otázku, jestli opravdu jako učitel vedu děti k tomu, aby četly s porozuměním. Jestli dokáži z těch prvňáků co nejdříve udělat samostatnou jednotku, aby byli co nejdřív samostatní. Protože i ti druháci, třeťáci a čtvrťáci mají právo na vzdělání.

Miloš Novotný ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Pak jste si to asi musel nějak vyzkoušet?
Na dětech jsem to netestoval. Žil jsem několik let v takovém systému, že jsem vždy do pátku odučil a zjistilo se, co funguje a co úplně nefunguje. Dovolil jsem si dělat chyby, ale na ty jsem musel první přijít já. Aby výstup na konci roku byl vždy takový, na který jsou všichni rodiče zvyklí.

Výsledek je tady před vámi na stole. Jsou to krásné učebnice.
První byla Matýskova matematika. Tam jsme začali. Potom soubor Čteme a píšeme s Agátou, což je o metodě tří startů. U toho jsou písanky Zdokonalujeme čtení. A teď jsme se i vrátili trošku k matematice, kterou jsme víc propojili se čtením v první třídě. Na té bázi, že matematika nemá učit číst, ale je to prostor, kde ten žák najednou zjišťuje: proč já se vlastně učím číst. Abych měl prostor, kde získávám informace. Čili všechno čtení v Matýskově matematice je o 14 dní i více posunuto oproti Živé abecedě, nebo Slabikáři. Aby tam byl impuls pro děti, kterým to úplně nejde, tak znovu nastartovat. Prostě prostor pro čtení s porozuměním.

Teď mi řekněte, jaké reakce na to máte ze škol? V kolika školách se už učí podle vašich knížek?
Doložku ministerstva školství Čteme a píšeme s Agátou dostalo loni právě v tuto dobu. Takže je to rok na trhu, prošlo to katalogy nakladatelství. A teď obnovujeme doložku u Matýskovy matematiky. Hned potom si to objednalo, nevím, 80, 100 škol. A mám jeden zážitek majitele nakladatelství v Brně, kdy přišla paní učitelka a vzala ty materiály, začala nimi listovat a začala o tom vyprávět. A majitel povídá: prosím vás, jak vy to víte, vždyť jste na žádném našem školení nebyla? A ona povídá: 35 let učím, tak vidím, ne? To je prostě tak, když to zkušený kantor otevře a vidí.

To je pro vás samozřejmě pocta. K těm učebnicím je ale také pěkné magnetické dopočítadlo.
To totiž pracuje s vizualizací. Dopočítadlo má tu sílu, že dokáže předvést malým dětem základní matematické operace v celé šíři. Porovnávání, rozklad, sčítání přes desítku, bez přechodů, s přechodem, prosté násobení, dělení. Je to postavené na vizualizaci. Že si to dokáže dítě představit.

Učebnice Miloše Novotného

Další praktická věc, která mě velice příjemně překvapila. A vy dokonce natáčíte sám instruktážní videa.
Já jsem se kdysi dávno setkal s Khan Academy, na YouTube, kde jsou výuková videa. Potom vzniklo Khan Academy Czech a tak jsem se hned s těmi lidmi spojil a oni mě naučili natáčet výuková videa. A začali jsme natáčet výuková videa k Matýskově matematice. Ke každému cvičení je výukové video.

Takže vy jste také youtuber.
Jasně. Starší dcera mě uvádí jako otec youtuber. Nebylo to úplně v první fázi pro rodiče, ale pro děti, které jsou třeba delší dobu nemocné. Aby tu výuku měly i doma.

Miloš Novotný ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s Jakubem Schmidtem

Jak dlouho už neučíte? Nestýská se vám po škole?
Neučím od podzimu. A víceméně mám dost práce. Nestýská se mi. Jsem ve třídě a s učiteli stále. Jen malinko v jiném náhledu na to školství.

Pane Novotný, moc vám děkuji za návštěvu i za krásné povídání. A za představení nádherných učebnic. Přeji vám , ať je o ně zájem na školách. A ať se hlavně dětem líbí.

autoři: Milan Baják , jak
Spustit audio

Související