Léčba šedého zákalu je dnes už hodně efektivní. Jak probíhá operace katarakty?

7. březen 2018

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D. hovoří v naší radioporadně na téma: astigmatismus, zákaly a oční operace.

Šedý zákal (katarakta) pochází z řeckého slova kataraktes a nebo také katarrhaktes, které je odvozeno z původního slova katarassein, což znamená "padat dolů", neboť Řekové přirovnávali kataraktu k vodopádu. V latinském názvosloví se katarakta nazývala portcullis, což v překladu znamená padající brána.

Katarakta je nemoc oka, kdy se čočka zakalí a pacient vidí, jako by se díval přes špinavé sklo nebo pomalu zamrzající okno. Nemoc se dnes léčí nahrazením zakalené lidské čočky tenkou umělou čočkou.

Ve světě je dnes i přes pokročilou moderní léčbu stále jednou z hlavních příčin slepoty v rozvojových zemích.

Podle WHO je šedý zákal celosvětově zodpovědný za 48% případů slepoty v dospělosti (okolo 18 miliónů lidí).

Operace šedého zákalu trvá je 15 minut

Šedý zákal je nejčastěji způsoben stárnutím, tzv. senilní katarakta. Tento typ tvoří naprostou většinu operovaných šedých zákalů.

Dědičnost může ovlivnit, jestli šedý zákal vznikne dříve nebo později.

Základního vyvolavatele však medicína dosud nezná, proto není možno stanovit ani jednoznačnou prevenci. Onemocnění se považuje za multifaktoriální (více příčin), kromě věku hraje úlohu pohlaví (častěji ženy), rasa (černoši), kouření, cukrovka, složení stravy, míra znečištění ovzduší a další faktory.

Šedý zákal může vzniknout také v důsledku trvalého užívání některých léčiv (hlavně kortikosteroidů) nebo v důsledku jiného celkového nebo očního onemocnění. Jedná se pak o tzv. komplikovanou kataraktu.

Další příčinou vzniku šedého zákalu je proběhlý úraz oka, těžší oční zánět, nádor oka, či metabolická a systémová onemocnění.

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D. v rozhlasové poradně

Problém suchého oka
Velmi častý a nepříjemný problém. Dokonce může mít tak těžkou formu, že může dojít k poškození rohovky a v krajním případě až ke ztrátě zraku.
Léčba: umělé slzy; pro těžší formy takzvané sérové kapky; cyklosporinové kapky.
Suché oko většinou nejde úplně vyléčit, ale pokud se dobře nastaví léčba, je možné obtíže výrazně zmírnit.
Na Oční klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové je přímo Poradna pro suché oko.

Černé plovoucí tečky v oku
Jedná se o zákalky ve sklivci. S postupujícím věkem se objevují téměř u každého. U krátkozrakých lidí o něco dříve. Nedají se ovlivnit léky ani kapkami. Pokud je to jeden zákalek, není nutné ho řešit. Operace se provádí pouze v případech, kdy je zákalků opravdu hodně a pacientovi zhoršují vidění. Tato operace ale obnáší odstranění celého sklivce, a proto k ní lékaři přistupují pouze ve vážnějších případech.

Oční vyšetření (ilustrační foto)

Astigmatismus
Je jedna z refrakčních vad, která se projevuje tím, že optická lomivost rohovky není ve vše osách stejná. Pacient má rozostřené vidění. Většinou se jedná o vadu vrozenou. A většinou bývá spojený i s jinou oční vadou - krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

Nižší stupně se dají korigovat brýlemi, vyšší potom refrakční operací. Jednou z možností je laserová operace rohovky. Nejlepší výsledky jsou v současné době s implantací takzvaných torických čoček.

A co se dá dělat s ucpanými slznými kanálky nebo proč v zimě slzíme víc než jindy? Poslechněte s v našem audioarchívu.

autoři: Milan Baják , kud
Spustit audio

Související