Karel Čapek čestným občanem Hradce Králové. Ve městě na soutoku Labe s Orlicí strávil čtyři roky

4. květen 2019 09:02

Novým čestným občanem Hradce Králové se stal významný český spisovatel, novinář a filozof Karel Čapek. Ten ve městě na soutoku Labe a Orlice strávil čtyři roky, které významně ovlivnily jeho osobnost, pozdější postoje a politické orientace a toto období našlo i odraz v jeho literární tvorbě. 

Co dům v Hradci Králové, to spisovatel a básník. Ve kterém babička rozmazlovala Karla Čapka?

Bývalý ředitel Knihovny města Hradec Králové Jan Pěta a jeho Literární průvodce Hradcem Králové

Dnešní host Českého rozhlasu Hradec Králové celý svůj profesní život zasvětil knížkám. A co může být krásnějšího, než si právě nějakou tu knížku vzít a prožít s ní třeba celé odpoledne, klidně den. A navíc jsem se těšil i na knížku, kterou bývalý ředitel Knihovny města Hradec Králové sám napsal, a právě v těchto dnech se může dostat i k vám. Vítáme ve studiu Jana Pětu.

O udělení čestného občanství in memoriam Karlu Čapkovi rozhodli hradečtí zastupitelé. Symbolickou listinu k tomuto významnému ocenění města předal primátor Hradce Králové jeho navrhovatelům během slavnostního večera udílení výročních cen města za rok 2018.

„Karel Čapek zcela jistě patří mezi nejznámější postavy naší novodobé historie a v jeho životě má své místo i Hradec Králové. Bezpochyby jde o jednu z nejvýznamnějších osobností, která se zde narodila nebo žila,“ říká k udělení čestného občanství primátor města Alexandr Hrabálek.

V Hradci Králové Karel Čapek studoval na C. k. vyšším gymnáziu a bydlel na Malém náměstí společně se svojí babičkou v letech 1901-1905.

Karel Čapek jako dítě

Ačkoli není jednoznačně prokázáno, že z hradeckého gymnázia musel odejít studovat do Brna pro své protirakouské smýšlení či kvůli nařčení z rozvracení základů habsburské říše, jednalo se o období, které bylo důležitou etapou jeho života a pobyt v Hradci Králové ovlivnil jeho názory, vzdělání a životní postoje.

„Karel Čapek se od úspěšného a zapáleného, byť v tehdejším hradeckém gymnáziu problémového, studenta vypracoval v zřejmě největší literární osobnost tehdejší mladé republiky a později jednoho z nejzásadnějších tvůrců světového formátu,“ doplňuje Hasan Zahirovič, navrhovatel udělení čestného občanství a člen výboru Společnosti bratří Čapků, která se zabývá studiem života a díla těchto významných osobností českých dějin a umění.

Karel Čapek

S Karlem Čapkem se pojí i první uvedení jeho nejslavnější divadelní hry R.U.R., a to 2. ledna 1921 v provedení Jednoty divadelních ochotníků Klicpera v Hradci Králové. Až po premiéře na hradecké scéně se dostala do Národního divadla, na Broadway či do Japonska.

V seznamu čestných občanů Hradce Králové figuruje 67 jmen

Poprvé bylo čestné občanství uděleno v roce 1833 dramatikovi Václavu Klimentu Klicperovi. Mezi dalšími jsou pak výrazné osobnosti českého politického, uměleckého a společenského života, například Alois Jirásek, Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Masaryk, Vladimír Remek či Viktor Fischl.

V posledních deseti letech to byli: Dominik Duka, Zbyněk Hejda, Pavel Wonka, Soňa Červená, která je také jedinou ženou na seznamu, Jiří Hilmar a Vladimír Preclík.

autor: baj | zdroj: Magistrát města Hradec Králové
Spustit audio

Související