Jak se vyznat v titulech? Poradíme s oslovováním magistrů, docentů, doktorů, inženýrů či profesorů

23. únor 2023

Jak správně oslovovat nejen na akademické půdě? Uděláme si trošku pořádek v titulech, jejichž seznam je opravdu dlouhý. Co znamenají jednotlivé zkratky, jak nositele správně oslovit, když má titulů více a kdy titulem naopak neoslovujeme?

Mgr. Jakub Novák, tiskový mluvčí Univerzity Hradec Králové, hovoří v naší radioporadně na téma: jak se vyznat v akademických titulech.

Čtěte také

Myslíte si, že my Češi si na oslovování titulem všeobecně potrpíme?
Moje zkušenost je taková, že ano. A dodám, že si myslím, že často to může působit až komicky. Naše touha a potřeba oslovovat se tituly.

Vy se pohybujete především na akademické půdě, kde je to prostředí samozřejmě úplně jiné. Ale naopak v našem prostředí neznám žádného moderátora, umělce nebo sportovce, který by titul používal. Tedy je to možná i s ohledem na prostředí?
Na akademické půdě jsou tituly vážně alfa a omegou mnohých věcí. Neumím si představit známého pana profesora oslovit dobrý den, pane Nováku. To na akademické půdě zkrátka nefunguje. Znám spoustu kolegů, kteří by to studentům okamžitě vrátili, že takto určitě ne. A mám pocit, že to je hlavně záležitost akademické půdy.

Dával bych si pozor, když se vám člověk představuje. Ve chvíli, kdy použije titul, je to signál, že lpí na tom, abychom jej tak oslovovali.
Mgr. Jakub Novák, mluvčí Univerzity Hradec Králové

Shodou okolností, včera jsem byl na jednom školení, kde byla šéfka výzkumného ústavu při Masarykově univerzitě v Brně. A ona říkala, že tam mění kulturu instituce a chtějí se inspirovat anglosaským prostředím. Nejdou po těch titulech, ale oslovují se křestními jmény, byť si třeba vykají. Ale snaží se to posouvat.

Protože mají pocit, že se potom i akademikům, vědcům a vědkyním pracuje v takovém prostředí zkrátka lépe, panuje tam přátelštější atmosféra. Takže výsledky jejich výzkumu jsou zajímavé, že tam po vzoru anglosaských zemí trošku ustupují od našich konzervativních systémů oslovování se tituly.

Asi to u nás ještě nějaký čas potrvá, možná je v tom jistá etiketa oslovování. Kdy je tedy titul na místě a kdy si vystačíme s pouhým oslovením pán a paní?

Čtěte také

Jen na úvod říkám, že budeme používat akademické tituly. Protože ta definice není tak jednoduchá, máme akademické a neakademické, vědecké a nevědecké tituly a podobně. A lidé, kteří mají ty nejvyšší, v našem případě titul profesů, se desítky let věnují svému oboru a nutno říct, že do toho vložili podstatnou část svého života.

Proto rozumím tomu, že zkrátka minimálně to, že takového člověka budeme oslovovat pane profesore, je trošku i vyjádření úcty k tomu člověku. A souvisí to, jak správně říkáte, podle mě i s etiketou.

Já se vždy řídím jednoduchým pravidlem, a to bych asi poradil i posluchačům. Vždy je z toho člověka cítit, jestli stojí o to, abychom ho titulem oslovovali nebo ne. Dával bych si třeba pozor na to, když se vám ten člověk představuje. A ve chvíli, kdy se on sám představí jako Bc. Jakub Novák, tak je to signál, že lpí na tom, abychom jej tím bakalářem oslovovali. Tedy je to i o tom, být vnímavý vůči všem signálům.

Některé tituly se úplně nepoužívají, které jsou ale ty zásadní, které bychom neměli opomíjet?

Čtěte také

Jakmile je to na úrovni magisterského studia, kam řadíme i inženýrský titul, to znamená magistr inženýr, tak když toho člověka ještě neznáme, ale v emailu nebo na vizitce má titul magistra uvedený, tak si umím představit, že za ním přicházím s oslovením: pane magistře.

Ale znám spoustu lidí, kteří vám odvětí: bez toho magistra, nepoužívám ten titul. Takže je to zkrátka i na těch konkrétních lidech. Ale už od úrovně magistra inženýra je otázkou nějaké etikety a slušnosti, člověku, který minimálně pět let vysokou školu v nějaké oblasti studoval, být vstřícný a oslovit ho titulem.

Kolik titulů máme vůbec celkem, je to spočítané?
Přemýšlel jsem o tom a podle mě to snad ani nejde spočítat. Protože tím, že my v České republice uznáváme různé zahraničí tituly, které občas z té nostrifikace vypadnou, a jiné zase přibydou, tak budeme blížit třeba ke třem desítkám titulů. Bude to jistě přes 20 různých titulů od akademických a neakademických až po ty profesní.

Jakub Novák a Pavla Kindernayová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celý rozhovor Pavly Kindernayové s Jakubem Novákem si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související