Hasiči Královéhradeckého kraje a rok s covidem-19. Jaké činnosti nad rámec svých zásahů teď provádí?

12. březen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Mobilní odběrové týmy

12. března 2021 uplyne rok od vyhlášení prvního nouzového stavu, který byl aplikován kvůli nepříznivé epidemiologické situaci spojené s šířením onemocnění COVID-19. V rámci nouzového stavu plní složky integrovaného záchranného systému nad rámec svých běžných povinností další úkoly, které plynou z úkolů ústředního krizového štábu a dalších řídících orgánů.

„Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje začal řešit opatření a zásahy v souvislosti s koronavirem již od konce února 2020. Byla svolána bezpečnostní rada kraje i bezpečnostní rady obcí s rozšířenou působností, následně byla zahájena činnost jednotlivých krizových štábů. Bylo třeba nastavit postupy společných zásahů složek IZS, vyřešit karanténu příslušníků vracejících se ze zahraniční dovolené a mnohé další. To vše s optimistickým výhledem, že za pár týdnů, nejhůře měsíců dojde k návratu do běžného provozu. Nakonec se spektrum našich činností za uplynulý rok významně proměnilo, za uvedené období evidujeme přes 600 událostí, které souvisely s COVID-19 nebo úkoly ke zvládnutí pandemie," uvedl ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. David Pouč.

Jaké činnosti nad rámec každodenních zásahů krajský hasičský záchranný sbor prováděl?

Převoz zdravotnického materiálu

Jedna z prvních žádostí na spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje byla o pomoc s transportem zdravotnických roušek od lokálního výrobce. Další transporty pak byly uskutečněny například z letišť Ruzyně či Pardubice.

Čtěte také

První zdravotnický materiál dovážený z centrálního skladu v Opočínku překládali a převáželi příslušníci HZS Královéhradeckého kraje 20. března 2020. Od té doby se v průběhu uplynulého roku postarali hasiči o distribuci desítek tun ochranných pomůcek - roušek, respirátorů, ochranných obleků nebo masek.

Hasičská vozidla dodnes rozváží materiál podle požadavků krajského úřadu, nejčastěji pak do jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Zároveň se hasiči podílí na rozvozu dalšího vybavení určeného pro zdravotnická zařízení. Jedná se nejčastěji o plicní ventilátory a další přístroje na podporu dýchání, v několika případech byla převážena také zdravotnická lůžka.

Hasiči Královéhradeckého kraje a jejich rok s covidem-19

Krajští hasiči i nadále přebírají materiál, který je z UKŠ posílán ve prospěch krajů, přičemž mnohdy provádějí samotnou distribuci až do jednotlivých ORP.

Dekontaminace a dezinfekce

Od začátku března 2020, kdy se začaly objevovat první požadavky na dekontaminaci posádek a vozidel zdravotnické záchranné služby po setkání s pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19, zasahovali příslušníci HZS Královéhradeckého kraje u stovek událostí spojených s dekontaminací.

Čtěte také

Tato činnost zahrnuje zpravidla desinfekci osob, vozidel nebo prostor. Například takto hasiči desinfikovali policejní služebny, zázemí zdravotnické záchranné služby, odběrová místa v nemocnicích nebo dokonce vlastní prostory stanic. Pro tyto účely jsou jednotky vybaveny nejen desinfekčními prostředky, ale také technickými prostředky k provádění prostorové dezinfekce.

Zvýšená poptávka po dekontaminaci posádek a vozidel složek IZS byla zejména v průběhu jara loňského roku. Z toho důvodu zřídil hasičský záchranný sbor v každém okrese tzv. dekontaminační body, a to na základě dohody se složkami IZS a samosprávami.

Dekontaminace

Místa se nacházela ve městech, kde je zároveň dislokována centrální stanice každého územního odboru (Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov). Činnost na jednotlivých bodech byla ukončena koncem května 2020.

Mobilní odběrové týmy

S nástupem druhé vlny šíření onemocnění COVID-19 vyvstala na základě požadavků z ústředního krizového štábu potřeba posílit systém odběrových míst, kde se odebírají vzorky pro provedení PCR testů.

Čtěte také

První mobilní odběrový tým HZS KHK začal fungovat koncem října 2020. Odběry u občanů, kteří se nemohli dostavit do stávajících odběrových center, prováděl do poloviny prosince loňského roku.

Následně pomáhali příslušníci zařazení do dvou mobilních odběrových týmů při provádění odběrů vzorků v nemocnicích v Královéhradeckém kraji (Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oblastní nemocnice Náchod a Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem). V těchto místech se hasiči podíleli zejména na dobrovolném antigenním testování obyvatelstva.

V únoru 2021 se týmy přesunuly opět do terénu a jejich počet byl navýšen. Část příslušníků pak byla vyhrazena na testování obyvatel přímo v obcích. Po celém kraji najezdili během testování hasiči dodnes celkem 17,5 tisíce kilometrů, týmy otestovaly přes 2 tisíce lidí v terénu a téměř 23 tisíc lidí v nemocnicích.

Stavba odběrových míst

Mezi další činnosti patřila pomoc hasičského záchranného sboru se stavbou a zajištěním odběrových míst. Bylo nasazeno několik kontejnerů a stanů tak, abychom poskytli obslužnému personálu dostatečné zázemí k provádění odběrů.

Hasiči Královéhradeckého kraje a jejich rok s covidem-19

Hasiči pomáhali zejména ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Oblastní nemocnici Jičín, Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem a v dalších zařízeních.

Jako největší a logisticky nejnáročnější akce byla stavba odběrového místa pro více než dva tisíce polských zaměstnanců závodu ŠKODA AUTO Kvasiny, místo vyrostlo na základě žádosti krajského úřadu a města Rychnov nad Kněžnou v květnu 2020. Na samotném chodu a provozu tohoto provizorního pracoviště se podíleli profesionální hasiči ze stanice Rychnov nad Kněžnou.

Další pomoc a zásahy - technické pomoci

Jednotky požární ochrany zasahují u množství událostí, kdy je vyžádána technická pomoc v prostředí s pacientem s onemocněním COVID-19. Hasiči tak pomáhají zdravotnické záchranné službě při transportu pacientů z domácího prostředí do sanitního vozu. Takový zásah probíhá za použití odpovídajících ochranných prostředků a následné dezinfekce.

Zejména v průběhu loňského jara poskytovalo nemalou pomoc také krajské operační a informační středisko. Operátoři linky 112 čelili náporu dotazů volajících, kteří sháněli prvotní informace o tom, jak se chovat v různých životních situacích souvisejících s onemocněním COVID-19, a zároveň pomáhali s vytěžováním volajících pro potřeby trasování krajské hygienické stanici.

autoři: Ondřej Vaňura , baj | zdroj: HZS Královéhradeckého kraje
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

3 x Hurvínkovy příhody

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka