Funguje první digitální učebna na podporu přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji

21. listopad 2018 09:14

Královéhradecký kraj vybavuje 60 učeben středních a základních škol softwarem Corinth na podporu přírodovědného vzdělávání. Za téměř 10 milionů korun vybaví 26 středních a 12 základních škol. Hradecká obchodní akademie je první školou, na které byl tento software instalován.

„Vybavením učeben podporujeme digitalizaci vzdělávání v našem kraji. Software Corinth je určený na podporu výuky na středních školách a druhém stupni základních škol. Obsahuje více než 1 500 materiálů pro výuku ve formě 3D modelů, animací a simulací v oblasti přírodovědného vzdělávání. Chceme, aby výuka podpořila přirozenou zvídavost žáků, aktivitu a jejich zájem o přírodovědné obory," říká náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová.

Po Univerzitě Hradec Králové byla první učebna v rámci kraje instalována na hradecké obchodní akademii. Vybavování škol bude plynule pokračovat do jarních měsíců roku 2019.

Nadační fond města Hradec Králové letos finančně podpoří jednadvacet středoškoláků

Student před školní tabulí (ilustrační foto)

Město Hradec Králové rozdělí v letošním školním roce mezi nadané a nemajetné studenty 404 tisíc korun. Jedenáct středoškoláků dostane jednorázovou odměnu za umístění ve vědomostních soutěžích, deseti studentům správní rada Nadačního fondu schválila pravidelný měsíční příspěvek až pět tisíc korun. Bez těchto peněz by přitom někteří pravděpodobně ani nemohli studovat.

Gymnázia a přírodovědně zaměřené střední školy dostanou po dvou učebnách, menší střední školy nebo ty, kde výuka přírodovědných předmětů probíhá v menšině oborů, získají po jedné. S nabídkou byly osloveny i základní školy, jejichž žáci se účastnili vyšších kol olympiád v přírodovědných předmětech a také ty, ve kterých působí aktivní pedagogové, to vše s ohledem na rovnoměrné rozložení po celém kraji.

„V základních školách předpokládáme vznik středisek, která budou dle zájmu využívána i jinými školami nebo vzdělávacími zařízením," doplňuje náměstkyně.

„Digitální technologie mění způsob výuky, umožňují větší zapojení žáků, učení z domova či celoživotní vzdělávání. Význam digitálních technologií ve vzdělávání do budoucna ještě víc vzroste. Byli bychom rádi, kdyby se v příštích letech tento typ učeben rozšířil na stovky českých škol," uvedl zmocněnec pro digitální vzdělávání Ivan Pilný.

Software Corinth obsluhuje učitel z tabletu a promítá jej na televizní obrazovku o úhlopříčce 165 cm. Program obsahuje tematické knihovny: biologie člověka, zvířat a rostlin, geologie, paleontologie, chemie, fyzika, geometrie a kultura.

Kraj otevřel první učebnu pro digitální vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Součástí dodávky je tabulový systém, který může překrývat televizní obrazovku nebo ji doplňovat pro poznámky učitele nebo žáků. Autory softwaru jsou pedagogové z Univerzity Karlovy, kteří spolupracují s dalšími odborníky. Po dobu pěti let budou mít školy aktualizace zdarma.

„Podpora polytechnického vzdělávání a digitální gramotnosti je jednou z klíčových aktivit projektu Implementace Krajského plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji v celkové výši 95 milionů korun. Kraj současně vyhlásil i dotační titul pro podporu digitálního vzdělávání, ze kterého si mohou školy pořídit s podporou kraje zejména vzdělávací software," dodává náměstkyně Berdychová.

autor: baj | zdroj: Královéhradecký kraj
Spustit audio

Související