Fakultní nemocnice Hradec Králové dosud ambulantně ošetřila přes 500 uprchlíků z Ukrajiny

18. květen 2022 07:38

Více než pět stovek ambulantních pacientů pocházejících z Ukrajiny ošetřila od začátku válečného konfliktu Fakultní nemocnice Hradec Králové, celkem osm desítek pacientů z této země bylo v nemocnici hospitalizováno.

Pacientům z Ukrajiny slouží v areálu nemocnice čtyři UA pointy, na kterých je pro ně zajišťována potřebná akutní a primární péče, případně jsou odesíláni na další pracoviště.

Čtěte také

„Počty pacientů z Ukrajiny, kteří přicházejí se svými zdravotními potížemi do FN HK, se v posledních týdnech nijak výrazně nemění. Denně je ambulantně vyšetřeno zhruba 20 pacientů, počet aktuálně hospitalizovaných se pohybuje kolem deseti,“ uvedl ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Ve většině případů se jedná o drobnější akutní problémy, jako například ošetření bolavých zubů či nevolnost. Lékaři Fakultní nemocnice Hradec Králové však v několika případech zajišťují i komplexní léčbu pacientům z Ukrajiny s většími zdravotními problémy, například onkologickou léčbu.

Čtěte také

Dospělí pacienti z Ukrajiny najdou pomoc v budově Emergency Fakultní nemocnice Hradec Králové, v případě potřeby péče v rámci jiných odborností bude další péče naplánována. Stejné to je u dětských pacientů, kteří akutní a primární péči mají zajištěnu v budově Dětské kliniky FN HK.

Těhotné ženy z Ukrajiny mohou směřovat přímo na Porodnickou a gynekologickou kliniku FN HK, ostatní ženy s gynekologickými problémy zamíří nejdříve na Emergency. Stomatologická péče je poskytována na akutní ambulanci Stomatologické kliniky FN HK, v mimopracovní dobu v rámci stomatologické pohotovosti Královéhradeckého kraje.

Bližší informace jsou na webu nemocnice.

autoři: Jakub Sochor , baj
Spustit audio

Související