Dotýkat se historie. To je hnací motor archeologů. I Jana Košťála z Náchoda

24. červen 2016

Archeologie patří k těm několika málo vědním disciplínám, které jsou schopné interpretovat minulost lidstva z doby před používáním písma, ale pomáhá také při porozumění mladším společnostem. Cílem je poznat minulé události lidských komunit a strukturu jejich chování - kulturu.

Za zakladatele české archeologie může být považován Karel Josef Biener z Bienbergu, který kromě provádění výzkumů také koncem 18. století vydal první katalog pravěkých nálezů v Čechách.

Významným představitelem osvícenského období archeologie je rovněž Josef Dobrovský, který poprvé označil archeologické památky jako plnohodnotný pramen k poznání minulosti.

Ale teď už je čas na prudkou současnost.

Jan Košťál, archeolog Regionálního muzea v Náchodě, v radioklubu Českého rozhlasu Hradec Králové s moderátorem Františkem Mifkem

V pátek 24. června 2016 se dopolednim hostem Českého rozhlasu Hradec Králové stane Jan Košťál, archeolog Regionálního muzea v Náchodě.

Proč si vybral právě tento obor, kdy mu je v něm dobře a kdy hůř, z jakého nálezu měl největší radost a proč je i pro nás, současníky, arecheologie tak důležitá, dozvíte se mezi 10. a 11. hodinou, kdy vysíláme živě z naší Radiokavárny v Havlíčkově ulici.

Chcete-li se dotknout historie, přijďte osobně, stačí-li vám rozhlasové vlny, nalaďte si nás.

Srdečně vás zve průvodce František Mifek.

Archeologický průzkum z České Skalice, rekonstrukce ul. Zelená
autor: František Mifek
Spustit audio