Co je kroužkování ptáků ví asi každý, ale znáte termín „límcování“? Husy velké dostaly na krk límec

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Odchyt a límcování hus na Plzeňsku

„Límcování“ znamená, že místo kroužku na nohu dostanou ptáci na krk plastový kroužek v podobě límce opatřený osobním kódem. Límec je na rozdíl od kroužku dobře vidět ve vodě i v trávě.

Třeba límcováním hus velkých se v České republice a na Slovensku zabývají zástupci hned několika zoologických zahrad, univerzit a dalších institucí. Podrobnosti o tom uslyšíte v rozhovoru redaktorky Dany Voňkové a Michala Podhrázského, zoologa Safari Parku Dvůr Králové.

Odchyt a límcování hus na Plzeňsku

Husa velká je naší největší původní husou, dorůstá délky až jednoho metru, v rozpětí křídel měří 147–180 cm. Má zavalité tělo, dlouhá silná brka a silný zobák.

Husa velká může být aktivní jak ve dne, tak v noci

Opeření je hnědošedé s tmavším zbarvením na hlavě a světlejším břichem s černými pruhy.

Projekt sledování migrace husy velké zjistil, že se zimoviště výrazně posunula na sever

Safari Park Dvůr Králové se podílí na sledování migrace husy velké

Safari Park Dvůr Králové se už šestým rokem podílí na sledování migrace husy velké. Zoolog Michal Podhrázský je koordinátorem mezinárodního projektu, který se zajímá o způsob života těchto ptáků, o to, která území využívají během migrace, nebo které prostředí upřednostňují k hnízdění.

Jen mladí ptáci postrádají černé zbarvení na břiše a mají navíc i šedé končetiny a šedožlutý zobák.

Bylo zaznamenáno více než 12 různých hlasových projevů hus, nejčastější a nejznámější je tříslabičné „ga-ga-ga“.

K životu preferuje husa velká močály, jezera a rybníky s dostatečně zarostlými břehy, ostrůvky a přilehlými loukami s dostatkem potravy.

Hřaduje na otevřených vodních plochách.

Odchyt a límcování hus na Plzeňsku

Žije v trvalých párech, které se s výjimkou hnízdního období sdružují v hejnech čítajících i několik tisíc jedinců.

Migruje ve známých formacích ve tvaru písmene V

Živí se téměř výhradně rostlinnou stravou. Hnízdí jednou ročně od března do července.

Značení migrujících hus velkých! Jednu zahlédli až v Africe!

Husa velká - měření zobáku

Dobrovolníci pod vedením Michala Podhrazského, kurátora ptáků v ZOO Dvůr Králové, v uplynulých týdnech nově označili límcem 54 hus velkých. Díky informacím o výskytu hus je možné dlouhodobě sledovat, kudy vedou jejich migrační trasy. Zpětná hlášení přitom do dvorské ZOO přicházejí i z velké dálky, třeba z jižní Francie nebo ze Skandinávie. Jednu z hus už se podařilo zahlédnout i na severu Afriky.

Námluvy i samotné páření se odehrává na vodě. Velká hnízda z rákosových stébel a větviček staví samice v rákosí, na vrbách i na ostrůvcích pod keři a vystýlá je peřím.

V jedné snůšce je 4–6 smetanově bílých vajec. Samec během tohoto období zůstává v blízkosti hnízda a střeží rodinu před případnými predátory.

Projektu s názvem Sledování migrace husy velké se kromě Safari Parku Dvůr Králové věnuje Česká zemědělská a Karlova univerzita v Praze, další instituce a zoologické zahrady.

Odchyt a límcování hus na Plzeňsku

Od roku 2004 je koordinátorem projektu v České republice Michal Podhrázský, vedoucí oddělení ptáků a primátů královédvorského safari parku.

Spustit audio
autoři: Dana Voňková , baj

Odebírat podcast

Související