Cévní mozková příhoda je jednou z nejčastějších příčin úmrtí v České republice

10. květen 2017

Radioporadna:MUDr. Petr Štěpán - vedoucí lékař NEU JIP Obastní nemocnice Náchod. Světový den proti mozkové mrtvici. Zajímavá osobnost je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

Světový den proti mozkové mrtvici se slaví 15. května. Den proti mozkove mrtvici byl vyhlášen evropskou institucí EUSI se zaměřením na otázku, jak zmírnit příčinu cévních mozkových příhod a zvýšení prevence proti ní. Neboť právě mozkové příhody se řadí mezi nejčastější důvody úmrtí či dlouhodobého postižení u starých lidí.

Čtěte také

Onemocnění souvisí s neschopností tepen v mozku zajistit jeho prokrvení a výživu. Velký podíl na vzniku tzv. mrtvičky má nezdravý životní styl. V České republice postihne tato nemoc více než 30 tisíc lidí ročně. Věková hranice pacientů, které mozková příhoda postihne, se v posledních letech výrazně snížila. Mozková mrtvice už tak dávno není nemocí starých lidí, ale týká se už i osob ve věku kolem 40 let.

Výraznou prevencí v boji proti mozkové příhodě je především zdravý životní styl

Chcete-li se mozkové mrtvici pokud možno vyhnout, omezte kouření i konzumaci alkoholu, a stejně tak se vyhýbejte i pasivnímu kouření. Důležitým faktorem pro udržení zdraví jsou preventivní lékařské prohlídky, které mohou počátek nemoci včas odhalit. Vyšetření krčních tepen jasně ukáže váš zdravotní stav. Důležitá je také správná hladina cholesterolu, hodnoty tlaku a tělesná váha pacienta.

Mozek (ilustrační foto)

Zdravý pohyb k dobrému zdraví výrazně přispívá

V rámci Světového dne v boji proti mrtvici mají lidé příležitost nechat si na některých místech České republiky svůj zdravotní stav zkontrolovat. Některá zdravotnická zařízení se ke Světovému dni boje proti mozkové mrtvici připojují a právě 15. května poskytují občanům preventivní vyšetření.

Cévní mozkové příhoda (CMP, mozkový infarkt, mrtvice, iktus) je akutní stav, charakterizovaný poškozením mozku v důsledku poruchy mozkového krevního oběhu. Cévní mozkové příhody se nejčastěji dělí podle mechanismu svého vzniku na:
- ischemické CMP (představují asi 80% všech CMP) vznikají nejčastěji v důsledku ucpání mozkové cévy sraženinou. Uzávěr tepny zastavuje přívod krve bohaté na kyslík a další živiny do příslušné části mozku. Bez kyslíku začnou buňky v této části mozku odumírat. Výsledkem může být ztráta funkcí, které postižená část mozku kontroluje
- krvácivé (hemoragické) cévní mozkové příhody (20%) vznikají v důsledku porušení stěny mozkové cévy, vedou ke krvácení do mozku či mozkových obalů

Lidský mozek

Jak se mozková příhoda projevuje?
Klinické projevy mozkové mrtvice jsou velmi rozmanité, vznikají náhle, z plného zdraví. Mezi ischemické CMP se řadí i tzv. tranzitorní ischemická ataka (TIA), kdy příznaky trvají několika minut až hodin a opět se spontánně zcela upraví.

Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici?
Při podezření na mozkovou mrtvici je třeba neprodleně volat na linku 155. K zajištění co nejrychlejší účinné léčby pomáhá informace o přesném čase vzniku obtíží, o lécích, které nemocný užívá a o nemocech, pro které se léčí.

Jak se CMP diagnostikuje?
Rozlišení jednotlivých typů mozkových příhod z hlediska mechanismu vzniku, stanovení příčiny, přesné lokalizace a rozsahu vyžaduje řadu vyšetření. Základem je klinické neurologické vyšetření a zobrazení mozku pomocí počítačové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR), doplněné o neurosonologické vyšetření mozkových tepen. Všechna vyšetření se provádějí co nejrychleji, aby se včas zahájila léčba.

Léčba
Léčba akutní CMP je vždy individuální a vychází z příčiny a typu CMP. Zejména v léčbě ischemických CMP došlo v posledních letech k dynamickému vývoji. Původní pohled na CMP jako na fatální záležitost se dramaticky změnil, stejně jako léčebné možnosti. K dispozici jsou v současnosti léky, které mohou za příznivých okolností krevní sraženinu rozpustit. Aby léčba byla úspěšná, je nutné ji zahájit co nejdříve. V případě podání léku do žíly je nutné lečbu zahájit maximálně do 4,5 hodiny od vzniku CMP.

mozek
Spustit audio