Architekt Milan Rejchl pokračuje v řemesle otce, strýce i dědečků. A následuje ho syn i vnuk

3. červenec 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Budova YMCA v Hradci Králové

Královéhradecký rodák doc. ing. arch. Milan Rejchl, CSc. se narodil do vzdělaného prostředí. Není divu, že se po vzoru svého otce se stal také architektem. Ve stavebnictví a řemesle se pohyboval také jeho strýc a dědeček. Návštěvu u královéhradeckého architekta Milana Rejchla zaznamenala redaktorka Eva Boudová.

doc. ing. arch. Milan Rejchl, CSc.

Dědeček Milana Rejchla byl velmi podnikavý a šikovný muž. V 70. letech 19. století se nejprve vyučil zednickým mistrem. Později se stal odborníkem v oboru uměleckého zámečnictví.

Druhý dědeček Milana Reichla byl truhlář. A ne ledajaký. Ke spolupráci ho při výstavbě královéhradeckého muzea přizval sám Jan Kotěra. Vznikl tak nábytek do tamní ředitelny a výzdoba studovny.

Milan Reichl měl tedy opravdu silné rodinné vzory. Po válce se rozhodl pro studium pražské techniky. A tak začala jeho dráha architekta.

Dost dobře se mohl vydat i cestou výtvarnou. Právě pro svůj talent a lásku k výtvarnému umění. Architektura nakonec ale zvítězila na plné čáře.

Z realizovaných prací doc. ing. arch. Milana Rejchla, CSc. vybíráme:
úprava nároží pro firmu Petrof v Hradci Králové
most u soutoku Labe s Orlicí v HK
vily a soukromé bydlení na Novém Hradci
hotelové stavby v Praze a Krkonoších

Od založení roku 1884 v Hradci Králové má architektonická činnost kanceláře Arching R & R dlouholetou tradici a výsledky řady realizovaných veřejných a obytných staveb zejména ve východních Čechách a v Hradci Králové - dříve nazývaném salonu republiky.

Výstavba hradecké budovy YMCA je spojena se dvěma proslulými hradeckými architekty

V roce 1923 vypracoval Ing. arch. Václav Rejchl projekt, který po návštěvě anglických budov YMCA za přispění svého bratra Jana přepracoval. K finančním zdrojům od amerických a kanadských sdružení YMCA a státní podpoře získal vlastním příkladem prakticky od všech firem podílejících se na stavbě další finanční prostředky.

Nelze nevzpomenout štědrých mecenášů bratří Bartoňů z Dobenína, (vlastníků zámku v Novém Městě nad Metují a textilních závodů v Náchodě), kteří uhradili náklady na přednáškový sál s cennými okenními vitrážemi, dodnes nazývaný Bartoňův.

3. května 1958 byl dům zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek Národního památkového ústavu. Restituční proces trval do roku 1998. V současnosti je dům v Hradci Králové využíván ke komerčním účelům (pronájem kanceláří, provoz fitcentra) a zároveň jeho prostory slouží nejrůznějším programům hradecké YMCA.

Postupně probíhá rekonstrukce budovy pod vedením dědice autorů budovy, doc. ing. arch. Milana Rejchla, CSc.

autoři: Eva Boudová , baj
Spustit audio

Související