25 let se ocitá Jivínský Štefan, cena pro pracovníky kultury jičínského okresu, ve správných rukou

27. únor 2023 08:13

25. únor v okrese Jičín tradičně patří vyhlašování kulturních cen Jivínského Štefana - na počest nominovaných, ale i jako vzpomínka na svérázného Josefa Štefana Kubína spisovatele, středoškolského učitele, folkloristy, sběratele lidových vyprávění a pohádek.   

Letošní 25. ročník byl výjimečný - konal se po covidové pauze. Naposledy se setkání nominovaných, příznivců kultury a pořadatelů podařilo uskutečnit ještě těsně před pandemií v únoru roku 2020 ve Vysokém Veselí. Nominace za pozoruhodný kulturní počin se proto tentokrát vztahovala i na roky 2020 až 2022.

O Ceně za dlouhodobé zásluhy v kultuře pak rozhoduje Štefanská komise. Pořadatelská místa se každý rok střídají - skvělé zázemí pro letošní udílení cen tentokrát zajistili obyvatelé Lukavce u Hořic. Byla tam i redaktorka Vlaďka Wildová.

Čtěte také

Štefanská komise každoročně vybírá hostitelskou obec, která podporuje kulturu a zajímá se o kulturní dění. Zástupci Lukavce považovali za čest, že právě jejich obec, k níž patří i Černín a Dobeš, byla vybrána jako spoluorganizátor večera s předáváním cen za pozoruhodný kulturní počin roku a za dlouhodobé zásluhy v okrese Jičín.

A místní to zvládli se ctí, jejich pohostinnost byla příkladná. Podvečer, jehož se zúčastnily bezmála dvě stovky lidí z celého jičínského okresu, měl příjemnou atmosféru, podílel se na něm Kulturní výbor, Sbor dobrovolných hasičů, taneční a dramatický soubor Louskáček, místní Klub malé kopané, ale i školáci. Občerstvení bylo znamenité a štědré.

Lukavec, Černín a Dobeš v půvabné krajině

Obec Lukavec leží v kotlině mezi Chlumy, Zvičinou, Vřesnickými Valy a Hůrou nad Bělohradem. Protéká jí Lukavecký potok, jehož jméno voní loukami. Ale může překvapit i divokostí, protože „lukavý“ znamená také „prudký“.

Čtěte také

Od loňského roku tu mají i nové moderní multifunkční hřiště, v bývalé škole sídlí Obecní dům Lukavec, kde se konají tvořivé dílny, výstavy, besedy a přednášky.

V nově zrekonstruovaném společenském (a také divadelním) sále v restauraci Lucerna, se v soboru 25. února odehrál i 25. ročník Jivínského Štefana.

Smyslem tohoto společenského setkání spřízněných lidí z okresu Jičín je nejen poděkovat a ocenit lidi činné v kultuře, ale také získat přehled o dobročinných kulturních aktivitách. Důležité je společné poznávání, výměna zkušeností a vzájemná inspirace.

Ocenění se uděluje za významný kulturní počin v uplynulém roce a za dlouhodobé zásluhy v oblasti kultury. Cena je předávána také zasloužilým pracovníkům v kultuře.

Kromě květinových darů převezmou ocenění i dřevěnou sošku vytvořenou Renatou a Martinem Lhotákovými.

Část programu setkání bývá tradičně věnována i představení hostitelské obce. Lukavečtí ochotníci proto nacvičili program, který o jejich životě v obci hodně vypovídal, ale zároveň se snažili účastníky pobavit. Připravili mimo jiné i připomenutí Erbenovy balady Svatební košile v obrazech v kontextu s nedalekou scenérií kostela Na Byšičkách.

Návštěvníci dostali i drobné propagační předměty z dílny šikovných obyvatel Lukavce. Volný program, který na udělování cen navazoval, využili účastníci k navázání nových kontaktů a předání inspirace.

Prvek náhody i rozhodnutí Štefanské komise

Celkem se pro 25. ročník Jivínského Štefana sešlo 255 nominací. Prvkem náhody byl za pozoruhodný kulturní počin za předchozí tři roky v sále hostince Lucerna v Lukavci vylosován a sošku Štefana převzal Jiří Čutka z Lázní Bělohradu za svou literární práci, ale hlavně za loňskou knihu zimních říkánek pro nejmenší děti s názvem V bílých peřinách.

Laureátka Ceny Jivínského Štefana Marie za dlouhodobé zásluhy v kultuře Marie Nosková z Lukavce

Dřevěnou soškou Jivínského Štefana za dlouhodobé zásluhy v kultuře odměnila Štefanská komise Marii Noskovou z Lukavce. Ocenila tak její práci s dětmi a seniory, propagaci Lukavce, vytváření dobrých sousedských vztahů i oživení a udržování tradice tance Česká beseda prostřednictvím místního souboru Louskáček.

Porota navrhla i tři zvláštní ceny, které si z 25. ročníku odnesli: Eliška Neckařová za dlouholetou práci při organizování Jivínského Štefana, ukrajinská učitelka zpěvu Olcha Kolodiy, která dlouhodobě žije v Hořicích. Vede soubory Ratibor a Vesna a pomáhala organizovat pomoc svým krajanům, válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

Ocenění Jivínský Štefan
Název se vztahuje k jičínskému rodáku, spisovateli Josefu Štefanu Kubínovi. Dřevěná soška vytvořená Renatou a Martinem Lhotákovými se uděluje každoročně 25. února ve dvou kategoriích - za počin uplynulého roku a za zásluhy dlouhodobé. Hlavním smyslem štefanského snažení je získat přehled o všech bohulibých kulturních aktivitách na okrese, pozvat lidi na setkání a tam jim poděkovat.

Zvláštní cena náleží i výtvarníkům, manželům Renatě a Martinu Lhotákovým, mj. tvůrcům sošek Štefanů. Ceněna je také jejich práce v Občanském sdružení Lodžie zaměřená na záchranu a oživení Valdštejnské lodžie v Libosadu u Jičína, i spolupráce s bratry Formanovými.

Poděkování patří i všem knihovnicím a knihovníkům z okresu Jičín a Věře Rychterové za její přínos festivalu Jičín, město pohádky, pro který pracovala od prvního ročníku.

Další, už 26. ročník vyhlášení kulturních cen Jivínského Štefana okresu Jičín se uskuteční 25. února 2024 v Kopidlně. Nominace je možné posílat po celý letošní rok až do Silvestra, třeba prostřednictvím Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně nebo e-mailem na adresu jivinskystefan@seznam.cz.

Spustit audio

Související