Třetí nejlepší knihovnou v republice je Městská knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Gratulujeme!

1. prosinec 2020

Již delší čas víme, že se jičínská Knihovna Václava Čtvrtka probojovala do finálového klání Knihovna roku. Kvůli koronavirovým omezením jsme však dlouho čekali na verdikt. Náročné vyčkávání je u konce. Jičínská knihovna získala nádherné třetí místo v celorepublikové konkurenci! Český rozhlas Hradec Králové se tímto připojuje do zástupu gratulantů.

Soutěž vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Na konci srpna jičínskou knihovnu navštívila hodnotící delegace. Jejím členem byl i generální ředitel Národní knihovny České republiky PhDr. Vít Richter.

Čtěte také

Zaměstnankyně a zaměstnanci jičínské knihovny připravili pro delegaci vřelé přivítání a provedli ji po celé budově i po zahradě, kde se konají rozličné akce v čele s oblíbeným letním jarmarkem. Hovořilo se také o dětském oddělení, o kurzech pro seniory, o besedách pro veřejnost, o Free Time klubu pro mládež a o spolupráci s většími i menšími knihovnami v regionu.

Knihovnu na místě podpořil místostarosta města Mgr. Petr Hamáček:
„Samozřejmě je to obrovský úspěch, který oceňuje především práci zaměstnanců. Město má velký dluh v tom, že knihovna není bezbariérová a ani tam není dostatek prostoru pro pořádání akcí. Projekt je hotový a věřím, že se město i přes obrovský výpadek příjmů v brzké budoucnosti do rekonstrukce pustí.“

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
V knihovně jako doma. Počátky veřejného knihovnictví v Jičíně nacházíme již koncem 19. století. Městská veřejná knihovna sídlila střídavě v sokolovně, obecní spořitelně, zasedacím sále radnice. Roku 1924 získává knihovna přízemní křídlo nově vystaveného Studentského domu, které bylo navrženo přímo pro potřeby knihovny. Nyní knihovna využívá celé prostory budovy. V roce 2006 byla slavnostně přejmenována na Knihovnu Václava Čtvrtka.

Komisi uvítaly i nejslavnější jičínské pohádkové postavičky, jimiž samozřejmě jsou Rumcajs, Manka a Cipísek.

Čtěte také

Dejme nyní prostor oficiální tiskové zprávě o výsledcích soutěže. Co bylo napsáno o Knihovně Václava Čtvrtka?

„Jičínská knihovna propojuje komunity, jejich témata, spolupracuje s řadou organizací. Poskytuje široký rozsah služeb různým skupinám obyvatel - seniorům, dospělým, různým dětským věkovým kategoriím. Podařilo se jí spojit knihovnickou komunitu s veřejností, řadou regionálních subjektů, spolků a odbornou pedagogickou veřejností. Je pořadatelem Knihovnické dílny, což je akce s celostátním dopadem. Prestižní akcí uplynulého roku byl výroční jarmark věnovaný 100. výročí přijetí knihovního zákona. Knihovna má rozsáhlou ediční činnost, umí se prezentovat veřejnosti prostřednictvím řady sociálních médií. Podařilo se jí proniknout do regionálního tisku, rozhlasu a na regionální informační weby. Pravidelně pořádá tiskové konference.“

Čtěte také

Doplňme, že na prvním místě skončila knihovna ve Vsetíně a na druhém knihovna v Šumperku. Se třetím místem se také pojí odměna ve výši 10 tisíc korun. Ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka nám řekla, že prostředky využijí pro nákup didaktických hraček a Albi knížek do dětského oddělení.

„Všichni v knihovně máme velikou radost, jen nás mrzí, že zatím nemůžeme jet pro cenu do krásné Zrcadlové kaple v Klementinu. Za takovým úspěchem je mnoho nadšení, práce a radosti z jejích výsledků. Děkuji všem kolegyním a kolegům, každý nějakým způsobem přispěl k výsledku. Děkuji také zřizovateli za podporu a odpovídající financování, poděkováni patří i všem spolupracujícím organizacím v Jičíně i mimo něj. V neposlední řadě děkuji našim čtenářům a uživatelům, kteří nám přinášejí stále nové podněty a jsou inspirací pro naši práci,“ uvedla Mgr. Jana Benešová.

Soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku vyhlásil již pojedenácté Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Záštitu nad akcí převzal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Soutěž má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Městská knihovna roku 2020 - cena SKIP a SMO

Titul nejlepší Městská knihovna roku 2020 získala Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Jako druhá v pořadí se umístila Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk a třetí pořadí v soutěži získala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. V letošním roce byla soutěž organizována podle nových pravidel. Za každý kraj nominovala odborná komise jednu knihovnu.

Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.